Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί 

 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία

2008-2013

e-learning

Β΄επίπεδο

Ενότητα Υλικό - Διαφάνειες Βιβλιογραφία-webliography
1

2 ωρ.)

Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση

Αξιοποίηση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 
Μύθοι και αλήθειες για τις ΤΠΕ

Ευρωπαϊκές πολιτικές σχετικά με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ -Δια βίου μάθηση

Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Ιστορική ανασκόπηση της χρήσης ΤΠΕ

Αρθρο Γ. Μπαμπινιώτη Νέες τεχνολογίες και ποιοτική παιδεία 
Σ. Βοσνιάδου Πως μαθαίνουν οι μαθητές
Μ. Κορδάκη: Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση: Προβληματισμοί και προτάσεις

- Hossain S. et al. IT adoption in British and Greek Secondary Education: Issues and reflections

 Κοντογιαννοπούλου -Πολυδωρίδη Κ. Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης νέων τεχνολογιών στο σχολείο, Σύγχρονα θέματα, τευχ. 46-47, σ.77-93, 1991

2

(Χ 4 ωρ.)


Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας

2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ

Classical Conditioning - Ivan Pavlov

Classical Conditioning

Skinner's Box - Operant conditioning

Piajet - Μέθοδοι & ορολογία Piaget

S. Papert - J. Bruner - L. Vygotsky -


Β. Ι. Κόμης: Οι Νέες Τεχνολογίες στη Διδακτική και τη Μαθησιακή Διαδικασία
Μια τυπολογία των Παιδαγωγικών Δραστηριοτήτων κaι Αντιλήψεων και των Ψυχολογικών Προσεγγίσεων

 

Οι πολλαπλές μορφές της νοημοσύνης: δοκιμάστε το τεστ


2.2.Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική

Συνεργατική μάθηση

Η μέθοδος Project


Επίλυση προβλημάτων -ενεργητική μάθηση

Εκπαιδευτικές τεχνικές

Κατασκευή δραστηριότητας με ακριβή στοχοθεσία


2.3.Κοινότητες μάθησης

Κάτι τρέχει στο διαδίκτυο παρουσίαση

Κάτι τρέχει στο διαδίκτυο εισήγηση

Αφιέρωμα του Βήματος Ιδεών στις δικτυακές κοινότητες

TRAINMOR-KNOWMORE

K. Μπλέτσος: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ- Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ MOODLE

Δυνητικές Οργανώσεις- Οι σχέσεις ισχύος (power relations) στη μελέτη των δυνητικών κοινοτήτων

 

CSILE – Computer Supported Intentional Learning Environments
http://csile.oise.on.ca

COVIS – Learning through Collaborative Visualization
http://www.covis.nwu.edu

Θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης

What’ Your Learning Style?

Multiple Intelligences For Adult Literacy & Education.

The Multiple Intelligences and Learning Styles site

How to Address Multiple Intelligences in the Classroom.

The Learning Styles Tools page

web 2.0

www.wikipedia.org

www.myspace.com

www.facebook.com

www.twitter.com

www.youtube.com

youtube EDU

http://delicious.com/

http://digg.com/

www.stumbleupon.com/

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

http://secondlife.com/

http://blogs.sch.gr

http://groups.google.com

http://poiein.podomatic.com/

ομάδες συζήτησης

netiquette

www.komvos.edu.gr/fryktories

Ενώσεις

www.etpe.gr

www.e-diktyo.eu

www.opennet.gr

3

(Χ 7 ωρ.)

Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

3.1.Υπέρ & κατά της χρήσης του διαδικτύου

Το διαδίκτυο μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά; Με ποιους τρόπους;

Τεχνικές αναζήτησης - Deep google

Ο μίτος της Αριάδνης

Συγκριτικός πίνακας μηχανών αναζήτησης

Ολα όσα θέλατε να μάθετε για τις μηχανές
 

Google zeitgeist

Google Scholar

ERIC

3.2 Αξιοποίηση - αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων πυλών

WEB 2.0. H δεύτερη γενιά του διαδικτύου

web 2.0 applications

blogs - wikis - podcasts - mashups

Webquests -  e-portfolio - YouTube

Τεχνικές αξιολόγησης ιστοσελίδων - φύλλο αξιολόγησης

Με ποια κριτήρια μπορώ να αξιολογήσω μια ιστοσελίδα; 

Κριτήρια σχολικών ιστοσελίδων

Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας

Το πρόσωπο της χρονιάς

Δικτυακοί τόποι εκπαιδευτικών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Επισκόπηση δικτυακών τόπων φιλολόγων. pdf 874kb Αρχείο παρουσίασης ανακοίνωσης στο 3ο Πανελλήνιο συνέδριο των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ, Σύρος 13/05/05  

Οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες «αστέρες» όλων των podcast

Επίπεδος Πλανήτης

Wikipedia Υπέρ ή κατά;

Facebook, διαδικτυακό λεύκωμα

3.3. Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου

e-Learning

http://eos.uom.gr/~bsolist

http://compus.uom.gr

http://ocw.mit.edu ***

3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων

Βασικές Μορφοποιήσεις Ι. αρχείων εικόνας

ΙΙ. αρχείων ήχου & βίντεο

Εισαγωγή στο σχεδιασμό πολυμέσων -υπερμέσων  

Επεξεργασία βίντεο (παρουσίαση)

codecs

Youtube

Vimeo

video.google

audacity.sourceforge.net ήχος &

.irfanview.com φως!

Audioextractor

 searchforvideo.com

blinkx.com

youtubetomp3.net

YouTube Downloader

downloadyoutubevideos.com

savevideo.me

jaycut.com

movie-maker

 

3.5. Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης

CMS Content Management System

LMS Learning Management System

http://el.wikipedia.org/wiki/Moodle

http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=66

http://fecone.passionforlearning.eu/login/index.php

3.5. http://moodle.org

http://eclass.sch.gr

http://eclass.uoa.gr

ΠΜΣ 542 - Εκπαίδευση από Απόσταση

ΠΜΣ 540 - Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

ΠΜΣ 542 - Εκπαίδευση από Απόσταση

www.postnuke.com

http://drupal.org

3.6.1 Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου

Σοφία Νικολαΐδου: Η χρήση του επεξεργαστή κειμένου κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου στο γλωσσικό μάθημα

Μία πρόταση για τη διδασκαλία της έκθεσης

Ανακοίνωση στο 1ο  Συνέδριο για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Σύρος 11-13 Μαΐου 2001 
 

3.6.2 ...με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων

Παράδειγμα: Δρόμοι της Σύρου

3.6.3 ... με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων

Παράδειγμα: Ένα μουσείο για την αναγέννηση

 

Περισσότερα παραδείγματα:

Από τη θεωρία στην πράξη...

www.slideshare.net

Εκπαίδευση επιμορφωτών στη χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής

 

4

(Χ 3 ωρ.)

Κατηγορίες, χαρακτηριστικά και κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού

4.1.Βασικές κατηγορίες εκπαιδευτικού λογισμικού

Ι. Αρχείο παρουσίασης    ΙΙ. Σημειώσεις

4.2. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού

Κριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού

Επιθυμητά χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού λογισμικού


Φόρμα αξιολόγησης

Πιστοποιημένο λογισμικό για τα φιλολογικά μαθήματα

Αλφαβητικός κατάλογος λογισμικού e-yliko

Κατάλογος ΚΕΓ

ΠΜΣ 540 - Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

http://opensoft.sch.gr

http://edsoft.cti.gr

www.ellak.gr

Προτερήματα λογισμικού ανοικτού κώδικα

Αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού φιλολογικών μαθημάτων. Νέα από το μέτωπο και προβληματισμοί. Εισήγηση στο 4ο Διεθνές συνέδριο "Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση" pdf 221kb 29/9-3/10/2004

Κατάλογοι μαθησιακών εργαλείων Π.Ι. Κύπρου

5

(Χ 2 ωρ.)

Σχολικό εργαστήριο και εισαγωγή σε θέματα ασφάλειας

Θέματα ασφάλειας αρχείο παρουσίασης

Αποφύγετε τις ιώσεις του υπολογιστή σας

Τι είναι το spam και πως να το αποφύγουμε

Πάλι κολλήσατε;

Phising - hoax - spam και άλλα ξωτικά...

 

Ολα όσα θέλατε να μάθετε για το ασφαλές διαδίκτυο
και δεν τολμούσατε να ρωτήσετε

Saferinternet

e-yliko

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΠΕ02

1 (Χ6)

Εισαγωγή ΤΠΕ
ΤΠΕ & γραμματισμός

Πληροφοριακή - επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή

 

Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων

2 (Χ15)

 

  Σχεδιασμός διδακτικών σεναρίων

Στόχοι του γνωστικού τομέα κατά Bloom

A Model of Learning Objectives Iowa University

Κατασκευή δραστηριότητας με ακριβή στοχοθεσία

 

e-yliko

e-yliko Κύπρου

3d models -Bloom taxonomy
University Iowa

  Εννοιολογικοί χάρτες
Είδη εννοιολογικών χαρτών

 

 

 

cmappers.net

  Centennia

Mια διαδραστική περιήγηση στην Ευρώπη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, κατά την διάρκεια της 2ης χιλιετίας.

Κασταλία

Download trial

Πιστοποιημένο λογισμικό

   

 

 

 
     
2(Χ6)

Διδακτική της ιστορίας

Η Τεχνολογία και η Ιστορία

Περιγραφή ιστορικής σκέψης

Περί ιστορικών εννοιών

Υπόθεση: Digital History

Σχέδια μαθήματος

1453 Οι τελευταίες ημέρες της βυζαντινής αυτοκρατορίας

Ο χρόνος σταμάτησε στη Χιροσίμα

Εργαστήριο: "Liberty, Equality, Fraternity" & "Imaging The French Revolution" Δύο γενιές ψηφιακών κειμένων

The Guillotine headquarters   The France of Victor Hugo

Ανάλυση πρωτογενών πηγών

Διδακτικοί σκοποί μαθήματος Ιστορίας

Ειδική διδακτική ιστορίας

When history becomes digitalized Δημοσίευση στην ευρωπαϊκή πύλη www.elearningeuropa.info

Όταν η Κλειώ μετακομίζει στο διαδίκτυο...

Διδάσκοντας ιστορία την εποχή του διαδικτύου pdf 207Kb
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Φιλολογική", Τεύχος 97, Δεκέμβριος 2006, σ.69-75

Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας

Center for History and New Media (CHNM) at George Mason University

Ψηφιακή Ιστορία της Κ. Παπακώστα

2 (Χ3)

Τι εννοούμε με τον όρο "υπερκείμενο"; 

Περί συγγραφής και διαδικτύου

Hyperliterature. Τι 'ν' τούτο;  

Κυβερνολογοτεχνία Μια πρόκληση του μέλλοντος της Τιτίκας Δημητρούλια

Tα πίξελ δεν εκτόπισαν τις λέξεις

Πλανήτης Πρέσπα - ένα υπερλογοτεχνικό πείραμα--      

Χρήστου Δανιήλ: Προτάσεις για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας με τη μέθοδο της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Η χρήση του υπερκειμένου στη μελέτη της λογοτεχνίας

Χρήστου Δανιήλ: Μια εφαρμογή υπερκειμένου για τη μελέτη της νεοελληνικής λογοτεχνίας σε πλαίσιο ΑεξΑΕ: Σολωμός-Καβάφης-Καρυωτάκης
 
Michael Joyce Shelley Jackson John Cayley
Robert Kendall  Stuart Moulthrop Deena Larsen
Young Hae Chang Yugo Nakamura Mark Amerika

Ιστοσελίδες Ελλήνων Συγγραφέων -Πύλη της Ελλ. Γλώσσας

Garivaldis, Iakovos. 2007. Ελληνόγλωσση Υπερλογοτεχνία της Διασποράς / Hyper-Literature of the Greek Diaspora. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds.) "Greek Research in Australia: Proceedings of the Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June 2005", Flinders University Department of Languages - Modern Greek: Adelaide, 601-612.
H μέθοδος του «link» και του «κλικ»

Ερευνητική ομάδα Ανοιχτή Λογοτεχνία - openLit

Η λογοτεχνία μεταναστεύει στο διαδίκτυο: Ανοιχτά ερωτήματα και νέα δεδομένα 26/9/02 pdf 90kb -δείτε την παρουσίαση

Δίκτυα και οθόνες - Βήματα προς μία νέα σχέση με το γραπτό λόγο

Η λογοτεχνία μπροστά στην πρόκληση του διαδικτύου -Μία μελέτη της αναγνωστικής συμπεριφοράς  απέναντι σε ένα λογοτεχνικό υπερκείμενο. pdf 87 kb Γιακουμάτου Τ. - Νικολαΐδου Σ.

Σοφία Νικολαΐδου Σενάρια λογοτεχνίας:  snikolai  

Πρώτες απόπειρες

Ο Κ.Π. Καβάφης ταξιδεύει στο διαδίκτυο

BBC schools Blast!

2(Χ3)

Διδακτική της γλώσσας

Ξημερώνει η 11η Σεπτεμβρίου - Η υφήλιος συγκλονίζεται

Λογισμικό για τη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής

 

Η ελληνική γλώσσα συναντά την πληροφορική - Προβληματισμοί και προτάσεις Συν-γραφή με Σ. Νικολαΐδου αρχείο pdf 92kb

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Hλεκτρονικά Λεξικά 

Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων 

2(Χ3)

Διδακτική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας

Συλλογή διευθύνσεων

Ε. Χατζημαυρουδή: Σύντομη αναφορά στις προοπτικές που ανοίγονται με τη χρήση των νέων τεχνολογιών

Λ. Πόλκα Υπολογιστές και αρχαιογνωσία: Το παράδειγμα του "Περσέα"

"Αρχοντας των δαχτυλιδιών" στον Θησαυρό της ελληνικής γλώσσας (TLG) 

3 (Χ9) Χρήση βασικών εργαλείων πληροφορικής Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο: Μάθηση μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης

Παπανικολάου K.A., Τσαγκάνου Γ., Γρηγοριάδου Μ. Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το λογισμικό γενικής χρήσης ως διδακτικά και μαθησιακά εργαλεία. pdf

Επεξεργαστής κειμένου

Επεξεργαστής κειμένου - ασκήσεις

Προτάσεις αξιοποίησης στα φιλολογικά μαθήματα

Σενάρια με χρήση επεξεργαστή -σχολιασμός

Διδακτική πρόταση pdf

Ιδέες για την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου

Microsoft Office for Education

MS Innovative teachers LP

Back to school

Learning essentials

Office Live Workspace
 

Λογιστικό φύλλο

Λογιστικό φύλλο -ασκήσεις - πρότυπα

Γραφήματα -χρονολογικοί πίνακες - σενάρια

Ιδέες για την αξιοποίηση του Λογιστικού φύλλου


Το Excel στο Σχολείο-Ιδέες, Εφαρμογές, Τεχνικές. Του Καμπράνη Ν.

Το μάθημα της ιστορίας στο περιβάλλον του υπολογιστή Ρεπούση Μ. Τσιβάς Α. pdf

Χρήση γραφημάτων και διαγραμμάτων του Excel 2002 στην αίθουσα διδασκαλίας

Διαθέσιμοι τύποι γραφημάτων

Προσθήκη ελκυστικής μορφοποίησης στα γραφήματά σας
 

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

Σχεδιάζοντας την τέλεια παρουσίαση pdf 4.5 Mb

Templates -πρότυπα

Δημιουργία παρουσίασης - ομότιμη αξιολόγηση

Ιδέες για την αξιοποίηση του λογισμικού παρουσιάσεων


 

 
4 (Χ15) Χρήση λογισμικών ειδικότητας

 

5 (Χ15)
Αξιολόγηση και προσαρμογή εκπαιδευτικών σεναρίων & δραστηριοτήτων

Ιδέες και προτάσεις σχεδιασμού

Αξιολόγηση ιστοσελίδων
 

www.protovoulia.org

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Καινοτομίες 

History channel microsite The crusades

6 (Χ18) Ανάπτυξη εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων  
 

ΟΜΑΔΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Κολοβού - Μαρκαντωνάτου Ελεύθεροι Πολιορκημένοι

Βλαχόπουλος - Σταμάτογλου - Τσούνη "Κική Δημουλά Ο Πληθυντικός αριθμός"

ΙΣΤΟΡΙΑ

Βλαχόπουλος - Σταμάτογλου - Τσούνη Τα αίτια των σταυροφοριών και οι συνέπειες τους για τη Βυζαντινή αυτοκρατορία.

ΑΡΧΑΙΑ

Γρέντζιου! «Η αρχαία Επίδαμνος μήλον της έριδος στα πλαίσια της αποικιοκρατίας και των συμμαχιών» PDF

Κυριακάκη Σταμάτογλου: Το τέχνασμα του Θεμιστοκλή

 

 

Τα αρχεία είναι σε μορφή zip ή PDF

Στα αρχαία κείμενα απαιτείται η γραμματοσειρά Palatino Linotype

 

ΟΜΑΔΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Χαλκίτος - Κακουλάκης - Τριψιάνος: Νίκος Καββαδίας, Kuro Siwo

Μαγκάκη - Μερκούρης - Νεώνη: Θανάση Βαλτινού Το συναξάρι του Αντρέα Κορδοπάτη, Βιβλίο Πρώτο: Αμερική Η καλή μέρα απ’ το πρωί φαίνεται
 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Τριψιάνος-Κακουλάκης-Χαλκίτος: Μικρασιατικός πόλεμος

Μαγκάκη - Μερκούρης - Νεώνη: Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο

Θωμαΐδου Μακρίνα: Πτυχές της κοινωνικής ζωής των αρχαίων Ελλήνων: ο γάμος

ΑΡΧΑΙΑ

Κακουλάκης - Τριψιάνος -Χαλκίτος: Ομήρου Οδύσσεια, ραψωδία α

Παυλέα Αντωνία: Η Ελένη της παράδοσης και η καινή Ελένη

Μαγκάκη - Μερκούρης - Νεώνη: Το ταξίδι του Οδυσσέα

ΓΛΩΣΣΑ

Κακουλάκης - Τριψιάνος - Χαλκίτος: Διαφήμιση για ... κατανάλωση

Καλούδης:  Η ανθρωπική αρχή ή η ύπαρξη σκοπιμότητας στο σύμπαν

Τα αρχεία είναι σε μορφή zip

Δημοσιεύονται μόνο τα σενάρια χωρίς το συνοδευτικό υλικό.

 

Δια βίου

  • MIT OpenCourseWare. Unlocking Knowledge, Empowering Minds. MIT is committed to advancing education and discovery through knowledge open to everyone.
  • The OpenLearn gives free access to course materials from The Open University..
 
 


Σημ.: Το υλικό βρίσκεται υπό συνεχή διαμόρφωση καθώς τα μαθήματα Β΄επιπέδου είναι σε εξέλιξη

Βιβλιογραφία:

Αβούρης, Ν. (2000): Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Δίαυλος, Αθήνα.

Βοσνιάδου Σ. Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, Gutenberg, 2006

Κόμης, Β. (επιμέλεια) (2000). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά εισηγήσεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή. Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Μακράκης Β. (2000): Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001): Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος, 2001.

Papert, S. (1991): Νοητικές θύελλες. (μετάφραση Αίγλη Σταματίου) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (1999). Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Τόμος Α'. Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων.

Σολωμονίδου, Χ. (2001): Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη.

Τζιμογιάννης, Α. (επιμέλεια). (1999). Πληροφορική και εκπαίδευση. Πρακτικά Πανελληνίου Συνδερίου. Ιωάννινα: Εκδόσεις Συλλόγου καθηγητών Πληροφορικής Ηπείρου.

Σχεδιασμός Διεπαφής

Marcus, A. (1992). Graphic design for electronic documents and user interfaces. NY: ACM Press.

Norman, D. (1993). Things that make us smart: Defending human attributes in the age of the machine. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. NY: Academic Press.

Winograd, T. (1996). Bringing design to software. NY: ACM Press.

Nardi, B.A. (Ed.). (1996). Context and consciousness. Activity theory and human-computer interaction. MIT press.

Nielsen, J. (1999). Designing web usability. Indianapolis, Indiana: New Riders Publishing.

Tufte, E. (2001). The visual display of quantitative information (2nd Ed.). Cheshire, CT: Graphics Press. 


 

<----- Αρχική

Οδηγίες


 Terra's blog


Επιμένετε
να επιμορφωθείτε;Έννοιες σχετιζόμενες με ΤΠΕ


Αναλυτικό γενικό μέρος

Αναλυτικό ειδικό μέρος

Αίτηση εγγραφής σε ΠΣΔ

Επιμορφωτικό υλικό ΠΑΚΕ Ιωαννίνων

Γλωσσάρι ΠΑΚΕ Θεσσαλίας

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com