Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

Συγκριτικός πίνακας μηχανών αναζήτησης

 

Μηχανή αναζήτησης

Τελεστές BOOL

Αναζήτηση φράσης

Παραμετρική αναζήτηση

Αναζήτηση εγγύτητας

Χρήση μπαλαντέρ

AltaVista 

Ναι. Χρήση AND, OR, AND NOT, στην προχωρημένη αναζήτηση. Εκκινεί με AND.

Ναι. Χρήση εισαγωγικών.

Χρήση + και - στην απλή αναζήτηση.

Ναι. Χρήση NEAR για όρους που απέχουν 10 λέξεις.

Ναι. 

Χρήση *

Excite

 Ναι. Χρήση AND, OR, AND NOT. Πρέπει να είναι ALL CAPS. Εκκινεί με  OR.

Ναι. Χρήση εισαγωγικών. 

Χρήση + και - στην απλή αναζήτηση.

Μη διαθέσιμη

Μη διαθέσιμη

Google

Ναι, χρήση AND. Εκκινεί με AND.

Ναι. Χρήση εισαγωγικών. 

Χρήση + και - στην απλή αναζήτηση.

Μη διαθέσιμη

Μη διαθέσιμη

HotBot

Ναι. Χρήση AND, OR, AND NOT. Εκκινεί με AND.

Ναι. Χρήση εισαγωγικών. 

Χρήση + και - στην απλή αναζήτηση.

Μη διαθέσιμη

Ναι. 

Χρήση *

InfoSeek

Μη διαθέσιμοι τελεστές. Εκκινεί με OR.

 Ναι. Χρήση εισαγωγικών. 

Χρήση + και - στην απλή αναζήτηση.

Μη διαθέσιμη

Μη διαθέσιμη

Lycos Pro

Ναι. Χρήση AND, OR, AND NOT, στην προχωρημένη αναζήτηση. Εκκινεί με AND.

Ναι. Χρήση εισαγωγικών. 

Χρήση + και - στην απλή αναζήτηση.

Διαθέσιμη σε ειδικό drop-down menu.

Μη διαθέσιμη

WebCrawler

Ναι. Χρήση AND, OR, AND NOT, στην προχωρημένη αναζήτηση. Εκκινεί με OR.

 Ναι. Χρήση εισαγωγικών. 

Χρήση + και - στην απλή αναζήτηση.

Μη διαθέσιμη

Μη διαθέσιμη

Yahoo!

Περιορισμένη χρήση. Εκκινεί με AND. Δυνατότητα χρήσης AND, OR στην προχωρημένη αναζήτηση.

 Ναι. Χρήση εισαγωγικών.

Χρήση + και - στην απλή αναζήτηση.

Μη διαθέσιμη

Μη διαθέσιμη

Τώρα μπορείτε να ψάξετε και εντός του δικτυακού μας σπιτιού

Επιπλέον πληροφορίες και οι ιδιαιτερότητες των μηχανών.

 

AltaVista

Αναζήτηση μέσα από το ευρετήριο. Δυνατότητα προχωρημένης αναζήτησης. Ερευνά και τον παγκόσμιο ιστό και τις ομάδες συζήτησης.

Τα αποτελέσματα κατατάσσονται σύμφωνα με το βαθμό σχετικότητας.

Μπορείτε να αναζητήσετε σελίδες σε συγκεκριμένη γλώσσα. Επίσης αναζητά εικόνες, ήχους, βίντεο.

 

Excite

Αναζήτηση μέσα από το ευρετήριο. Δυνατότητα προχωρημένης αναζήτησης.

Αναζητά έννοιες όχι λέξεις. Αναζήτηση λέξεων με τους τελεστές bool.

Προσφέρει αναζήτηση σχετικών σελίδων ( Search for More Documents Like This One).

 

Google

Αν χρησιμοποιήσετε το "Αισθάνομαι τυχερός"( "I'm Feeling Lucky" στην αγγλόφωνη εκδοχή) θα σας δώσει τη σελίδα του πρώτου αποτελέσματος.

Προσφέρει αναζήτηση σχετικών σελίδων και ονομάζεται GoogleScout.

 

HotBot

 Αναζήτηση μέσα από το ευρετήριο. Δυνατότητα προχωρημένης αναζήτησης.

Μπορείτε να εξειδικεύσετε την αναζήτηση χρησιμοποιώντας την επιλογή Search Only Within These Results.

Μπορεί να περιορίσει την αναζήτηση σε γλώσσα, ημερομηνία, είδος αρχείου,(acrobat:, applet:, audio:, depth:, domain:, frame:, image:, table:, title:, vrml:, or newsgroups:.) και τοποθεσία της σελίδας.

Ερευνά για ανθρώπους, τίτλους σελίδων, υπερδεσμούς.

 

InfoSeek

Αναζήτηση μέσα από το ευρετήριο. Δυνατότητα προχωρημένης αναζήτησης.

Μπορείτε να εξειδικεύσετε την αναζήτηση χρησιμοποιώντας την επιλογή Search Only Within These Results. Ερευνά τα newsgroups.

Χρησιμοποιεί αναζήτηση σε φυσική γλώσσα.

Μπορεί να περιορίσει την αναζήτηση σε link:, site:, title:,  URL:  document, title, URL, ή hyperlink από το μενού της προχωρημένης αναζήτησης.

Προσφέρει αναζήτηση σχετικών σελίδων  (Find Similar Pages ).

 

Lycos Pro

Αναζήτηση μέσα από το ευρετήριο στην απλή αναζήτηση.

Περιορίζει την έρευνα σε ήχους, εικόνες, συνταγές, προσωπικές σελίδες, τίτλους.

Δυνατότητα αναζήτησης σελίδων σε συγκεκριμένη γλώσσα.an limit by language of web site.

Χρησιμοποιεί αναζήτηση σε φυσική γλώσσα.

Προσφέρει αναζήτηση σχετικών σελίδων  (Find Similar Pages ). Εξειδίκευση αναζήτησης με το  Search Only Within These Results.

 

WebCrawler

Αναζήτηση μέσα από το ευρετήριο

Χρησιμοποιεί αναζήτηση σε φυσική γλώσσα.

Προσφέρει αναζήτηση σχετικών σελίδων  (Find Similar Pages ).

 

Yahoo!

Αναζήτηση μέσα από το ευρετήριο. Δυνατότητα προχωρημένης αναζήτησης.

Ερευνά μέσα από πέντε κατηγορίες για ταύτιση με τις λέξεις κλειδιά. Οι κατηγορίες είναι : Yahoo! Categories; Yahoo! Web Sites; Web Pages; News Stories; και Yahoo! Net Events.

Αν επιλέξετε την προχωρημένη αναζήτηση ( Advanced Search) μπορείτε να παραμετροποιήσετε την έρευνά σας με διάφορες μεθόδους (intelligent default; exact phrase; AND, OR, title:  URL:).


 

<===Αρχική σελίδα

Σχεδιασμός & συντήρηση ιστοσελίδας Τερέζα Γιακουμάτου