Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί
Σχεδιασμός δραστηριοτήτων
 

Βασικές Μορφοποιήσεις αρχείων εικόνας
 

ΟΝΟΜΑ
Μορφοποίησης
Επέκταση αρχείου
Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα
Συνηθισμένη Χρήση
TIFF
(Tagged Image File)
*.tif
Ασυμπίεστη πληροφορία χωρίς απώλειες. Δυνατότητα μεταφοράς ανάμεσα σε διάφορες πλατφόρμες υλικού και λογισμικού
Μεγάλο μέγεθος αρχείου
Δύσκολο στην αποθήκευση
Αρχειοθέτηση ψηφιακών εικόνων με όλη την αρχική πληροφορία διαθέσιμη
GIF
(CompuServe Graphics Interface Format)
*.gif
Μικρό μέγεθος, εύκολη αποθήκευση και μεταφορά, δυνατότητα διαφάνειας
Περιορισμός χρωμάτων στα 256
Εικόνες grayscale, εικόνες με διαφάνεια ή εικόνες με λίγα χρώματα
JPEG
(Joint Photo graphics Expert Group)
*.jpg
Προσφέρει «πραγματικό χρώμα» (16,8 Μ) και δυνατότητα καθορισμού του βαθμού συμπίεσης
Συμπίεση με απώλειες
Παρουσίαση εικόνων συνεχούς τόνου (πχ. φωτογραφίες) στο Web
PCX
(PC Paintbrush Format)
*.pcx
Ασυμπίεστη πληροφορία
καλή ποιότητα εικόνας.
Μεγάλο μέγεθος αρχείου
Στο λογισμικό Paintbrush
BMP
(Standard Windows Bitmap)
*.bmp
Αποδίδει καλά σε εφαρμογές των Windows και του OS/2
Απώλεια πληροφορίας,
δύσκολο στη διαπλα-τφορμική μεταφορά του
Σε εφαρμογές των Windows και του OS/2
PSD
(PhotoShop images)
*.psd
Διατηρεί πλήθος πληροφοριών (πχ. channels, layers, paths) για την ολοκληρωμένη επεξεργασία της εικόνας.
Συμβατό μόνον με συγκεκριμένες εφαρμογές
Δεν χρησιμοποιείται στο Web
Ενδιάμεση φόρμα αποθήκευσης για παραπέρα επεξεργασία της εικόνας.

 


 

<----- Αρχική

Μαθησιακά
Αντικείμενα

Μορφοποιήσεις
ήχων

Μορφοποιήσεις εικόνων

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com