Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 Έλεγχος ποιότητας του Εκπαιδευτικού λογισμικού:
Επιθυμητά χαρακτηριστικά / Τεχνικές Προδιαγραφές

 

Λειτουργία του Λογισμικού

 • Καταλληλότητα (Suitability), Κάνει αυτό που θέλω ;

 • Αξιοπιστία (Reliability), Λειτουργεί χωρίς προβλήματα ;

 • Αποδοτικότητα( Εfficiency), Είναι ικανοποιητικοί οι χρόνοι απόκρισης ;

 • Χρηστικότητα (Usability), Μπορώ να το χρησιμοποιήσω εύκολα ;

 • Ασφάλεια ( Security), Προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένους χρήστες;

 • Συμμόρφωση (Compliance), Συμορφώνεται με τους κανονισμούς;

Υποστήριξη του Λογισμικού
 
 • Αναλυτικότητα ( Analyzability), Μπορώ να διαγνώσω ελαττώματα ή τμήματα που πρέπει να αντικατασταθούν χωρίς μεγάλη προσπάθεια
 • Δυνατότητα αλλαγής (Changeability), H προσπάθεια που απαιτείται για μετατροπή ή για ενδεχόμενες αλλαγές που απαιτούνται όταν π.χ. αναβαθμίζεται το λειτουργικό σύστημα να είναι η μικρότερη δυνατή.
 • Σταθερότητα (Stability), Πρέπει να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι απρόσμενων αποτελεσμάτων μετά από τροποποιήσεις που έγιναν.
 • Δυνατότητα δοκιμών (testability), πρέπει να ελέγχεται εύκολα η εγκυρότητά του.

Συμβατότητα του Λογισμικού

 • Δυνατότητα μεταφοράς (Portability), Να μπορεί να εγκατασταθεί σε διαφορετικά εργαστηριακά περιβάλλοντα και περιορισμένη εκδοσή του να μπορεί να εκτελείται σε συστήματα χωρίς π.χ. κάρτα ήχου.

 • Δυνατότητα Επαναχρησιμοποίησης (Reusability), Μέρος του λογισμικού να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλη εφαρμογή.

 • Διαλειτουργικότητα (Interoperability), Na μπορεί να επικοινωνεί σε επίπεδο ανταλλαγής δεδομένων και με άλλες εφαρμογές (επεξεργαστές κειμένου κ.λπ.). Να ενσωματώνει την δυνατότητα πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό.

Προδιαγραφές Αλληλεπίδρασης και Περιβάλλοντος Διεπαφής

Γλώσσα Ορολογία, Γλώσσα απλή και κατανοητή. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τεχνικοί όροι χωρίς να επεξηγούνται.

Δομή, Η σχεδίαση πρέπει να είναι σπονδυλωτή και τα μηνύματα μετάβασης από ενότητα σε ενότητα σαφή και κατανοητά. Καλό είναι να υπάρχει χάρτης περιεχομένων.

Επίπεδο Αλληλεπίδρασης, Η αλληλεπίδραση πρέπει να έχει τουλάχιστον 2 επίπεδα.

Δυνατότητα αποθήκευσης εκτύπωσης, Δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων την tesτ, δυνατότητα αποθήκευσης του κενού χρόνου ώστε ο καθηγητής να γνωρίζει τους ρυθμούς του μαθητή ώστε να μπορεί να επεμβαίνει. Δυνατότητα αποθήκευσης από τον καθηγητή νέων ερωτήσεων, ασκήσεων, σημειώσεων, παρατηρήσεων καθώς και σεναρίων. Τέλος, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης οθονών, γραφικών, κειμένων και ασκήσεων.

Βοήθεια, θα πρέπει να υπάρχει σύστημα άμεσης βοήθειας, σύστημα χάρτη πλοήγησης, καθώς και λεξικό όρων και ονομασιών.

 

 

 


 

 

 


 

<----- ΑρχικήΚριτήρια αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού

Πιστοποιημένο λογισμικό για τα φιλολογικά μαθήματα
 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία:  terracomputerata AT gmail DOT com