Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
 

 

Husbands C. What is history thinking, Open University Press, Buckingham 1996
Descriptions of thinking (from J. Saxton and N. Morgan, Asking better questions, Drake, London
1994).

 

Συνδέω

Επιχειρηματολογώ

Πείθω

Παράγω

Αναλύω

Ανακεφαλαιώνω

Συσχετίζω

Συνθέτω

Ανακαλώ

Συνδέω

Σειροθετώ (sequencing)

Φαντάζομαι

Συγκρίνω

Διαισθάνομαι (intuiting)

Αντιπαραβάλλω

Προβάλλω

Ερωτώ

Εναρμονίζω / Συμβιβάζω(reconcile)

Αναστέλλω (suspending)

Απορώ

Απορρίπτω

Τροποποιώ

Περιλαμβάνω

Αντιστρέφω

Επεκτείνω

Προσαρμόζω (accomodating)

Αποδεικνύω

Υποθέτω

Εκλεπτύνω / τελειοποιώ (refine)

Προβλέπω

Αποστηθίζω (rehearsing)

Δοκιμάζω

Αποσαφηνίζω

Συλλογίζομαι Στοχάζομαι (reflecting)

Κρίνω

Διαταράσσω (disrupting)

Συνεργάζομαι (cooperating)

Συγχρονίζομαι

Εναρμονίζω

Διαλογίζομαι

Αντιλέγω

Αφομοιώνω

Βιώνω

Συμβιβάζω (compromising)

Ανασκευάζω

Εσωτερικεύω (internalasing)

Βελτιώνω

Συμπεραίνω  (inducing)

Διατυπώνω κατά προσέγγιση

(approximating)

Επιλέγω

Συμπεραίνω (deducing)

Γενικεύω

Υπαινίσσομαι (alluding)

Επιλύω

Συνταιριάζω-Αντιστοιχίζω (matching)

Εξετάζω (probing)

Εξάγω (eliciting)

Ζητώ (soliciting)

Ανακαλώ

Υπολογίζω (calculating)

Διατυπώνω (formulating)

Αξιολογώ

Διατυπώνω αφαιρετικά (abstracting)

 

 

Δείτε ακόμη:Πλαίσιο για την ανάλυση γραπτών πηγών
&
Ανάλυση Πρωτογενών Πηγών


 

<----- Αρχική

Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής ιστορίας τον 20 αι. Ανάλυση γραπτών πηγών

Πώς αναλύονται οι Ιστορικές γελοιογραφίες;

Δείτε ένα παράδειγμα της μεθόδου ανάλυσης ιστορικών γελοιογραφιών

Πώς αναλύονται οι Ιστορικές φωτογραφίες;

Ψάχνετε για Δικτυακούς τόπους ευρωπαϊκής ιστορίας;

Είστε  μαθητές κι αναζητάτε συμβουλές για μία έρευνα στο Διαδίκτυο;

Θέλετε συμβουλές για την ανάλυση πρωτογενών πηγών;

 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com