Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 


Ο Κ.Π. Καβάφης ταξιδεύει στο διαδίκτυο
Μία διδακτική πρόταση στο μάθημα της Λογοτεχνίας με τη χρήση του διαδικτύουΔιδακτικό σενάριο: Τερέζα Γιακουμάτου
e-mail: terracomputerata@yahoo.gr


Με την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας εκμεταλλευόμαστε τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει η χρήση των η/υ και του διαδικτύου στη διδασκαλία του μαθήματος. Αποκτούμε άμεση πρόσβαση σε πηγές πληροφοριών, σε αρχεία εφημερίδων. Στην εποχή της Κοινωνίας της πληροφορίας μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να ασκήσουμε τους μαθητές μας στην επιλογή, στον έλεγχο της πληροφορίας και την αποτελεσματική της χρήση.

Ιδέα: Διερεύνηση της επίδρασης του Καβαφικού έργου στον καθημερινό λόγο, ποιες ποιητικές του εκφράσεις έχουν περάσει στην καθημερινότητά μας;
Διδάσκεται ο Καβάφης σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού; πωλείται στα δικτυακά βιβλιοπωλεία; σε ποιες γλώσσες έχει μεταφραστεί;

Τάξη: Α΄ Λυκείου.

Διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα.

Προβλεπόμενος χρόνος: 3-4 διδακτικές ώρες. Αυξομειώσεις κατά το δοκούν.

Σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών: Ενίσχυση και εμπλουτισμός της διδασκαλίας των ποιημάτων του από το σχολικό εγχειρίδιο, Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄Λυκείου.

Τεχνολογικά εργαλεία: Επεξεργαστής κειμένου, διαδίκτυο, μηχανές αναζήτησης.
Συγκεκριμένα από το διαδίκτυο θα χρησιμοποιηθούν:

      Η ιστοσελίδα του Σπουδαστηρίου Νέου Ελληνισμού http://www.snhell.gr που μας παρέχει ένα βιβλιογραφικό οδηγό
       Οι ιστοσελίδες με τα αρχεία των εφημερίδων :
       ΤΑ ΝΕΑ http://ta-nea.dolnet.gr
       ΤΟ ΒΗΜΑ http://tovima.dolnet.gr
       Ελευθεροτυπία www.enet.gr
       Μηχανές αναζήτησης, προτείνεται η www.google.com

Γενικοί στόχοι:
1. Να δημιουργήσουμε πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας που ευνοούν τη μάθηση, καθώς αποκτούν νόημα και σημασία για τους μαθητές.
2. Να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές, καταργώντας το παραδοσιακό σχήμα διδασκαλίας που προϋποθέτει καθηγητή-εισηγητή και μαθητές-ακροατές. Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από μια δυναμική διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, συγκροτούν ομάδες και συνεργάζονται, ερευνούν τις πηγές, τις επεξεργάζονται και τις κρίνουν, αυτενεργούν, αναπτύσσουν πρωτοβουλία.
3. Να εντάξουμε τη χρήση του διαδικτύου στη διδασκαλία, με στόχο να δημιουργήσουμε ένα νέο μαθησιακό περιβάλλον μιας διαπολιτισμικής πλέον κοινότητας.
4. Να αναπτύξουμε τη διερευνητική μάθηση.
5. Να εξοικειώσουμε τους μαθητές με νέους τρόπους οργάνωσης και παρουσίασης της γνώσης.
6. Να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον το μαθητών δημιουργώντας ένα πιο ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον.

Ειδικοί στόχοι:
1. Οι μαθητές ασκούνται στην έρευνα και την αξιολόγηση των πηγών του διαδικτύου.
2. Ασκούνται στην επιλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο.
3. Εξοικειώνονται με τις μηχανές αναζήτησης. Πώς αναζητώ ένα βιβλίο σε μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο κ.τ.λ; Ποια κριτήρια θέτω κατά την αναζήτηση;
4. Εξοικειώνονται με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου.
Παιδαγωγικοί στόχοι
Παιδαγωγικές αρχές και μέθοδος: Η διδασκαλία στηρίζεται στην ενθάρρυνση από την εκπαιδευτικό της ενεργητικής συμμετοχής και της εμπλοκής των μαθητών/τριών στη μαθησιακή διαδικασία (συμμετοχή σε συζήτηση, σε συνεργατικές πρακτικές δραστηριότητες).

Το αρχείο Καβάφη στο διαδίκτυο στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού www.snhell.gr αποτελεί το πιο συγκροτημένο αρχείο νε συγγραφέα. Με την ψηφιοποίησή του είναι πρόσφορο σε όλους όσοι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Συνδυάζει το πλήρες σώμα των κειμένων του Καβάφη με φωτογραφίες και σχέδια που εικονίζουν τον ποιητή, φωτογραφίες χειρογράφων, αναγνώσεις ποιημάτων.

Το ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται αφενός στην εργογραφία του αφετέρου στη βιβλιογραφία που έχει αναπτυχθεί γύρω από το έργο του.
Οι μαθητές αφού χωριστούν σε ομάδες των 2-3 καλούνται να ερευνήσουν τη βιβλιογραφία του Καβάφη :
  Στο Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού http://www.snhell.gr/abibl.html
  Στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου http://www.ekebi.gr/greek.html
  Σε ένα δικτυακό βιβλιοπωλείο www.amazon.com

Σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί;

  Ποιες έδρες ΝΕ λογοτεχνίας ασχολούνται με το έργο του Καβάφη;
  Μπορούμε να αξιοποιήσουμε το ερευνητικό πρόγραμμα: «Ελληνικές Σπουδές στο Διαδίκτυο» http://history.arch.uoa.gr/hellenicstudies


Ας επισκεφθούμε την ιστοσελίδα Πανεπιστήμιο Mishigan Έδρα Κ.Π. Καβάφη
http://www.lsa.umich.edu/modgreek  
και την έκθεση Cavafy’s world http://www.lsa.umich.edu/kelsey/galleries/exhibits/cavafy/cavafy.html

Μπορούμε ακόμη σε μία μηχανή αναζήτησης να αναζητήσουμε τους όρους «Studies in modern greek literature and Cavafy» και να εκτιμήσουμε το αποτέλεσμα της αναζήτησης.


Ας αποτολμήσουμε μία ελεύθερη αναζήτηση σε μία μηχανή δίνοντας όρους Cavafy, Kavafis, Κ.Π.Καβάφης Πόσες σελίδες εμφανίζονται;

Ας ερευνήσουμε μαζί…στα αρχεία των εφημερίδων
Το ΒΗΜΑ
ΤΑ ΝΕΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ
ΑΥΓΗ

Πόσες φράσεις του Καβάφη χρησιμοποιούνται στο δημοσιογραφικό λόγο
Μία πρόχειρη αναζήτηση θα φέρει σελίδες με τις φράσεις :

Ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν...
Σαν έτοιμος καιρό…
Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια…
Ώστε ανελλήνιστοι δεν είμεθα,
Καινούργιους τόπους δε θα βρεις
Μνήμη μου, φύλαξέ τα συ ως ήσαν
Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναι
Τι θα γένουμε δίχως βαρβάρους;
Εκόμισα εις την τέχνη

Σχολιάστε την απήχηση του έργου του Κ. Π. Καβάφη. Ετοιμάστε σημειώσεις για να αναπτύξετε προφορικά τα ευρήματά σας στην τάξη.

Απολογισμός τερπνών και ωφελίμων
  Αναζήτησαν και επεξεργάστηκαν τις πληροφορίες με τρόπο που αναπτύσσεται και καλλιεργείται πνεύμα συνεργασίας (συνεργατική μάθηση)
  Ανέπτυξαν δεξιότητες έρευνας με αποτελεσματικότερο και ελκυστικότερο τρόπο χάρη στην εποπτικότητα του μέσου .
  Συμμετείχαν με όρεξη στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  Απέκτησαν πρόσβαση σε πλούσιο υλικό.
 

Μπορείτε να αποθηκεύσετε την παρουσίαση του σεναρίου αρχείο zip 120kb
 

 


Επιστροφή σε διδακτικά σενάρια

<----- Αρχική

 
  terracomputerata AT gmail DOT com