Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

Οδωνυμικά Σύρου

Το μάθημα της Ιστορίας, λόγω της ιδιομορφίας του, παρέχει αρκετές ευκαιρίες για πολλαπλές προσεγγίσεις της ιστορικής μεθόδου με την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων.
Στο συνοδευτικό αρχείο excel έχουν καταγραφεί οι δρόμοι της Ερμούπολης Σύρου και επιχειρείται η κατηγοριοποίησή τους. Οι ονομασίες των δρόμων αποτελούν μνημεία. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες συλλέγοντας στοιχεία για τα πρόσωπα ή τα γεγονότα των οδωνυμίων της Σύρου εμπλουτίζοντας το αρχείο. Από την επεξεργασία των στοιχείων με το excel μπορούμε να παρατηρήσουμε τις προτιμήσεις των Συριανών ως προς τις ιστορικές περιόδους και στη συνέχεια να καταλήξουμε σε συμπεράσματα.
Έχουμε την ευκαιρία να ανιχνεύσουμε τη συνάντηση παρελθόντος με το παρόν μέσα από τα ερεθίσματα που μας δίνουν οι ονομασίες των δρόμων αλλά και να συζητήσουμε με τους μαθητές μας για το πως συγκροτείται η ιστορική μνήμη.
Η συλλογή στοιχείων μπορεί να δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του σχολείου με ένα κατατοπιστικό κείμενο για τον επισκέπτη του νησιού.


Σύντομη περιγραφή:

Οι μαθητές ανακαλύπτουν μόνοι τους τις τάσεις κατά την ονοματοθεσία των δρόμων της Ερμούπολης. Οι πίνακες ταξινόμησης τους βοηθούν. Στους πίνακες ταξινομούνται τα ονόματα των δρόμων της Ερμούπολης Σύρου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία των φίλτρων του excel μπορούμε να απομονώσουμε π.χ. τους δρόμους που έχουν πάρει το όνομά τους από ένα ιστορικό πρόσωπο. Σε ποια περίοδο αναφέρεται; διαφαίνεται κάποια τάση προτίμησης συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου; κάποιας γεωγραφικής περιοχής; Οι υπολογιστικές εφαρμογές μας υποστηρίζουν ιδιαίτερα στη συγκεντρωτική αναπαράσταση, ταξινόμηση και σύγκριση πληροφοριακών στοιχείων.

Διδακτικό αντικείμενο: Τοπική Ιστορία.
Τι πετυχαίνουμε;
Οι μαθητές καταγράφουν και ταξινομούν στοιχεία.
Συντάσσουν πίνακες σύμφωνα με κάποιο κριτήριο.
Συγκρίνουν στοιχεία.
Ερμηνεύουν στατιστικούς πίνακες.
Διατυπώνουν απόψεις.


• Χρήση νέων τεχνολογιών:
Τα δεδομένα απεικονίζονται με τρόπο που ευνοεί τη δυνατότητα εύκολων συγκρίσεων. Τα ποσοτικά δεδομένα αισθητοποιούνται μέσα από τη δημιουργία γραφημάτων. Η βάση δεδομένων που δημιουργείται μπορεί να τροφοδοτείται και να εμπλουτίζεται διαρκώς (π.χ. προσθέτοντας πλατείες, μνημεία, ανδριάντες). Παρέχεται η δυνατότητα αναζήτησης, ταξινόμησης με τη χρήση των φίλτρων του excel, πράγμα που επιτρέπει την ευκολότερη και ταχύτερη διαχείριση των δεδομένων.
Οι μαθητές μπορούν να διατυπώσουν ερωτήματα θέτοντας ερωτήματα προς τη βάση δεδομένων. Π.χ. υπάρχει προτίμηση συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου στην ονοματοθεσία των οδών; Στα οδωνύμια γεωγραφικών περιοχών παρατηρείται κάποια προτίμηση;
Απαιτούμενο λογισμικό: Excel, Word.

Πορεία διδασκαλίας - Δραστηριότητες των μαθητών / τριών

Οι ομάδες μπορούν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
1) Συλλογή και καταγραφή στοιχείων στη βάση δεδομένων
2) Κατηγοριοποίηση των οδών και συμπλήρωση στοιχείων
3) Συγκριτική ανάλυση στατιστικών στοιχείων
4) Διατύπωση ερευνητικών υποθέσεων
Οι μαθητές με τη χρήση της βάσης δεδομένων που δημιουργούν στην ομάδα τους εισάγονται στην ιστορική έρευνα καλλιεργώντας παράλληλα την αναλυτική και συνθετική τους ικανότητα.


Επέκταση της διδακτικής πρότασης

Η ανάλυση των στοιχείων που συλλέγουν οι μαθητές θα τους ασκήσει σε δραστηριότητες που προσεγγίζουν το έργο του ιστορικού .
Εάν διαπιστωθεί μία τάση προτίμησης συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου μπορούν να απευθύνουν ερώτημα στο δημοτικό συμβούλιο της περιοχής τους ή ακόμα και να συντάξουν ένα αίτημα ονοματοθεσίας οδού για ένα ιστορικό πρόσωπο που έχει διαφύγει της προσοχής των τοπικών αρχόντων. Οι περισσότεροι δήμοι έχουν αποκτήσει σελίδες στο διαδίκτυο και η επικοινωνία διευκολύνεται μέσα από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 


 

 Η συγκεκριμένη πρόταση βασίζεται σε μία ιδέα της Ευαγγελίας Δημαράκη που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης επιμορφωτών Ε42 στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 


 

<----- Αρχική

 

Κατεβάστε το σχέδιο μαθήματος και το συνοδευτικό αρχείο excel

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com