Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία ΥπερδεσμοίΕκπαίδευση επιμορφωτών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία 

2007-8

6ο ΠΑΚΕ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

e-learning

Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής ανά ειδικότητα

19/12/2007 Ενότητες Ειδική Βιβλιογραφία/ Διδακτικά παραδείγματα
 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ

 
Το γράψιμο ως μία δυναμική διαδικασία

Σοφία Νικολαΐδου

Η χρήση του επεξεργαστή κειμένου κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου στο γλωσσικό μάθημα Διαδίκτυο & διδασκαλία, Κέδρος 2001
 

 

Μία πρόταση για τη διδασκαλία της έκθεσης

Ανακοίνωση στο 1ο  Συνέδριο για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Σύρος 11-13 Μαΐου 2001 

 

Συνεργατική παραγωγή λόγου Spring Day Novel -Europe in 2054   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ Αγγ. Δημητρακοπούλου

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ε. Σκούρτου

Αδελφοποίηση σχολικών τάξεων στο διαδίκτυο: Μάθηση μέσω ηλεκτρονικής σύνδεσης

ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΤΕΣ Ε. Χοντολίδου

Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας

Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ Αξιοποίηση Excel στο μάθημα των λατινικών

Δρόμοι της Σύρου

Σενάριο αξιοποίησης οπτικοποίησης δεδομένων στην ιστορία 126kb

Ανακοίνωση στο 3ο Πανελλήνιο συνέδριο "Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση" Ρόδος, 26-29 /9/2002

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Πολιτισμική κιβωτός

Ένα μουσείο για την αναγέννηση

Περισσότερα παραδείγματα

 


Βιβλιογραφία:

Αβούρης, Ν. (2000): Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Δίαυλος, Αθήνα.

Βοσνιάδου Σ. Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, Gutenberg, 2006

Κόμης, Β. (επιμέλεια) (2000). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά εισηγήσεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή. Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Μακράκης Β. (2000): Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001): Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος, 2001.

Papert, S. (1991): Νοητικές θύελλες. (μετάφραση Αίγλη Σταματίου) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (1999). Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Τόμος Α'. Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων.

Σολωμονίδου, Χ. (2001): Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη.

Τζιμογιάννης, Α. (επιμέλεια). (1999). Πληροφορική και εκπαίδευση. Πρακτικά Πανελληνίου Συνδερίου. Ιωάννινα: Εκδόσεις Συλλόγου καθηγητών Πληροφορικής Ηπείρου.

Αρθρο Γ. Μπαμπινιώτη Νέες τεχνολογίες και ποιοτική παιδεία
 
Σ. Βοσνιάδου Πως μαθαίνουν οι μαθητές
 
Μ. Κορδάκη: Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση: Προβληματισμοί και προτάσεις

Περισσότερα υποστηρικτικά κείμενα (για τους πολύ μελετηρούς)

Τα πρακτικά των συνεδρίων της ΕΤΠΕ www.etpe.gr

 


 

<----- Αρχική

 

Επιμένετε
να επιμορφωθείτε;

 


 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com