Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

Αξιολόγηση ιστοσελίδων

 

Εργασίες

 1. Aξιολογήστε με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται πιο κάτω και τη φόρμα αξιολόγησης  τουλάχιστον 10 ιστοσελίδες (Web sites), ανάλογα με τα ενδιαφέροντά και το αντικείμενό σας.

 2. Φτιάξτε ένα σενάριο μαθήματος (πρότυπο του οποίου παρατίθεται εδώ) με χρήση συγκεκριμένων ιστοσελίδων  (Web sites). Εξηγήστε πώς και σε ποιο βαθμό εξυπηρετεί κάποιο μέρος από την ύλη που διδάσκετε και πως συμπληρώνει τα συμβατικά μέσα πληροφόρησης και επικοινωνίας (βιβλία, χάρτες, φωτογραφίες κ.τ.λ.). Ενημερωτικά παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙ ιδέες και προτάσεις, που έχουν βρεθεί στο διαδίκτυο, για το σχεδιασμό μαθημάτων. 

Ποια παρουσίαση στο Διαδίκτυο μπορούμε να χαρακτηρίσουμε “Αξιόλογη”;

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα νέο βοήθημα για τον εκπαιδευτικό.Εμπλουτίζει τις γνώσεις του και τη διδασκαλία του μαθήματός του. Όμως η δυναμική αυτού του νέου βοηθήματος είναι κάτι το πρωτόγνωρο για τον εκπαιδευτικό κόσμο.

Η αφθονία διευθύνσεων στο Internet συχνά αποθαρρύνει τον εκπαιδευτικό από το να αναζητήσει πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν. Η αποδοτική αναζήτηση προϋποθέτει ένα σύστημα καθοδήγησης για την αξιολόγηση ιστοσελίδων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα ακόλουθα κριτήρια αξιολόγησης:

 • Είναι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας κατάλληλο και έγκυρο για τα άτομα στα οποία απευθύνεται; Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι κατάλληλη;

 • Είναι εύκολη για τον οποιοδήποτε χρήστη η πλοήγηση στις σελίδες; Τα αποτελέσματα της πλοήγησης είναι κατανοητά;

 • Είναι η παρουσίαση ευχάριστη, ενδιαφέρουσα, σωστά δομημένη;

 • Θα επισκεπτόσαστε την παρουσίαση ξανά;

 • Αισθάνεστε ότι πετύχατε κάτι με την επίσκεψή σας στην παρουσίαση αυτή;

 • Υπάρχει η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών; (π.χ. εναπόθεση δικών σας εγγράφων, αποθήκευση εγγράφων της σελίδας στο δίσκο σας, υποβολή ερωτήσεων, κ.λπ.); Αν δεν σας δίνετε η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών, η παρουσίαση συνεχίζει να είναι ενδιαφέρουσα;

 • Είναι τα μηνύματα φιλικά;

 • Υπάρχουν προβλήματα παρουσίασης σε διαφορετικά περιβάλλοντα και browsers; Ο χρόνος εμφάνισης της παρουσίασης είναι ικανοποιητικός;

 • Πιστεύετε ότι επιπλέον χαρακτηριστικά σε μία παρουσίαση όπως ήχος, video, γραφικά κάνουν την παρουσίαση περισσότερο ενδιαφέρουσα;

Τα επιπρόσθετα αυτά χαρακτηριστικά ενισχύουν τη διαδικασία της μάθησης; Τα γραφικά και το video έχουν το κατάλληλο μέγεθος για Web παρουσιάσεις; Η ποιότητα του ήχου είναι καλή;

Είναι τα γραφικά και τo video κατάλληλα για την συγκεκριμένη παρουσίαση; Πιστεύετε ότι όλα τα επιπλέον χαρακτηριστικά της παρουσίασης συνεργάζονται μεταξύ τους ή κάποιο από αυτά λειτουργεί σε βάρος των άλλων;

 

Για την αξιολόγηση των ιστοσελίδων (Web sites), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη συνοπτική λίστα κριτηρίων:

 • Σκοπός της σελίδας και ομάδες χρηστών που απευθύνεται: Ποιος είναι ο σκοπός της συγκεκριμένης σελίδας; Οι ομάδες χρηστών στις οποίες απευθύνεται είναι προφανείς; Αν όχι, σε ποιους κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να απευθύνεται;

 • Ευκολία Χρήσης: Η σελίδα είναι εύκολη στη χρήση της; Υπάρχει κατάλογος επιλογών που βοηθάει στην πλοήγηση;

 • Περιεχόμενο: Πόσο κατάλληλο είναι το περιεχόμενο της παρουσίασης όσον αφορά το αναλυτικό πρόγραμμα, το επίπεδο της γλώσσας, τη χρησιμότητα των γραφικών, ήχων, κ.λπ. Είναι το περιεχόμενο απαλλαγμένο από εθνικά, φυλετικά ή άλλα στερεότυπα; Ποιους εκπαιδευτικούς στόχους καλύπτει; Πόσο έγκυρες είναι οι πληροφορίες; Αναφέρονται πηγές (π.χ. βιβλιογραφία, κ.λπ.); Πόσο καινοτόμα/ενδιαφέρουσα είναι η δουλειά που παρουσιάζεται;

 • Σύνδεσμοι: Υπάρχουν σύνδεσμοι σε άλλες σελίδες; Πόσο σχετικοί και χρήσιμοι είναι;

 • Σχεδίαση - Παρουσίαση: Είναι κατανοητή η δομή της σελίδας; Γνωρίζετε κάθε στιγμή που βρίσκεστε; Είναι εύκολη η πλοήγηση; Τα περιεχόμενα της σελίδας (γραφικά, κ.λπ.) εμφανίζονται γρήγορα; Η παρουσίαση είναι αποτελεσματική και ευχάριστη για να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του χρήστη;

 • Χαρακτηριστικά Αλληλεπίδρασης: Τι είδος/βαθμό αλληλεπίδρασης προσφέρει; Π.χ.: χαμηλή: εμφάνιση σελίδας για ανάγνωση, μέτρια: δυνατότητα επιλογής μέσω κουμπιών, υψηλή: δυνατότητα συμπλήρωσης ερωτήσεων επιλογής και ειδικών οθονών, δυνατότητα e-mail επικοινωνίας, δυνατότητα συζητήσεων, δυνατότητα αποστολής σχολίων και ερωτήσεων, κ.λπ.

 • Διαφήμιση: Είναι η σελίδα γεμάτη διαφημίσεις άσχετες με το περιεχόμενο της σελίδας ή με προσωπικές πληροφορίες;

 • Μοναδικότητα Πληροφοριών: Αναρωτηθείτε αν θα μπορούσατε να βρείτε τις πληροφορίες σε άλλες πηγές, πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.

 • Θα την συστήνατε; Θα συστήνατε τη συγκεκριμένη σελίδα ανεπιφύλακτα σε φίλους, γνωστούς, συνεργάτες σαν χρήσιμη και ενδιαφέρουσα ή για πιθανή χρήση στην τάξη με μαθητές;

 

 

 


 

<----- Αρχική


Φόρμα αξιολόγησης

Πρότυπο σεναρίου μαθήματος


Ιδέες και προτάσεις σχεδιασμού

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT comterracomputerata AT gmail DOT com