Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


M I N I M A   D I G I T A L I A 

Κριτήρια αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού

 

Εγκατάσταση

1. Είναι εύκολο να εγκατασταθεί;

2. Παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις hardware και λογισμικού για να λειτουργήσει το CD-Rom;

3. Οι γραπτές οδηγίες είναι σαφείς, αντιληπτές και ολοκληρωμένες;

4. Υπάρχει τηλεφωνικός αριθμός τεχνικής υποστήριξης και/ή διεύθυνση e-mail;

Συνοδευτικό έντυπο υλικό

5. Υπάρχει περίληψη των περιεχομένων που μπορείτε να ελέγξετε πριν το αγοράσετε;

6. Υπάρχει οδηγός δασκάλου για την ομάδα-στόχο για την οποία έχει δημιουργηθεί το CD-Rom, για το πώς σχετίζεται με τη διδακτέα ύλη της ιστορίας που σχεδιάστηκε για αυτές τις ομάδες και πιθανούς τρόπους χρήσης του πόρου μέσα στην τάξη;

7. Υπάρχει συμπληρωματικό υλικό, για παράδειγμα, σχέδια μαθημάτων, μαθησιακές δραστηριότητες, φύλλα εργασιών, κλπ;

Δυνατότητα πλοήγησης

8. Τα μενού, τα εικονίδια και οι εντολές είναι σαφή, λογικά και εύκολα στη χρήση;

9. Οι εντολές που χρησιμοποιούνται για την πλοήγηση στο CD-Rom είναι απλές και ομοιόμορφες;

11. Μπορεί ο χρήστης να βγει εύκολα από μια συγκεκριμένη οθόνη και να μετακινηθεί σε άλλες οθόνες;

12. Μπορεί ο χρήστης να επαναλάβει τα βήματά του;

13. Υπάρχει καλή, εύχρηστη λειτουργία αναζήτησης;

14. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα αναζήτησης (από την περιήγηση στη χρήση λέξεων-κλειδιών σε μια προχωρημένη αναζήτηση Boolean);

15. Μπορούν τα αποτελέσματα της αναζήτησης να εκτυπωθούν;

16. Μπορεί ο χρήστης να κρατήσει ιστορικό αναζήτησης;

17. Οι σύνδεσμοι και οι διασταυρώσεις αναφορών είναι προσβάσιμες;

18. Υπάρχει η δυαντότητα τοποθέτησης σελιδοδείκτη;

Περιεχόμενο

19. Είστε ευχαριστημένοι με το βάθος του περιεχομένου ή είναι κυρίως επιφανειακό;

20. Υπάρχουν ενδείξεις μεροληψίας; Όταν εκφράζονται απόψεις είναι σαφώς διαχωρισμένες από τις περιγραφές;

21. Ελέγξτε κάποιες πτυχές πραγματικού περιεχομένου με άλλες πηγής; Υπάρχουν προφανή λάθη; Υπάρχουν προφανείς παραλήψεις που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τους μαθητές; Οι πληροφορίες στο CD-Rom επιβεβαιώνουν ή διαψεύδουν άλλες πηγές. Αν τις διαψεύδουν είστε ικανοποιημένοι ότι αυτή η εναλλακτική προοπτική ή ερμηνεία είναι έγκυρη;

22. Το προϊόν προσφέρει κάτι που οι μαθητές δεν θα μπορούσαν να αποκτήσουν μέσα από τα βιβλία τους, τα βιβλία αναφορών ή άλλες πηγές;

Σχεδιασμός

24. Οι εμφανίσεις της οθόνης είναι φιλικές προς το χρήστη και τακτοποιημένες;

25. Το προϊόν είναι κατάλληλο όσον αφορά το κείμενο, το οπτικοακουστικό υλικό και το πνευματικό επίπεδο για χρήση με τους μαθητές σας;

26. Το CD-Rom έχει κλιπ ήχου και/ή βίντεο; Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από τους μαθητές θα έχει ηχεία για να τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το υλικό αυτό;

27. Η χρήση πολυμέσων (γραφικών, φωτογραφιών, κλιπ βίντεο και ήχου) θα συνεισφέρει στην κατανόηση του περιεχομένου από τους μαθητές ή θα αποδειχτεί απόσπαση της προσοχής; Η ποιότητα των χαρακτηριστικών πολυμέσων είναι υψηλή;

28. Το CD-Rom είναι σε μια γλώσσα ή μπορούν να έχουν πρόσβαση και ομιλητές άλλων γλωσσών στη δική τους γλώσσα;

29. Οι οθόνες βοήθειας είναι εύχρηστες;

30. Μπορεί ο χρήστης να συνεργαστεί με διάφορους τρόπους, δηλαδή έχει ασκήσεις, ερευνητικές δραστηριότητες, κλπ; Τα διαδραστικά στοιχεία θα παρέχουν ευκαιρίες στους μαθητές να ασκήσουν τις ερευνητικές και ερμηνευτικές τους ικανότητες;

31. Τα διαδραστικά στοιχεία είναι ενθαρρυντικά και προκλητικά;

32. Αυτές οι δραστηριότητες παρέχουν στο μαθητή χρήσιμες πληροφορίες;

33. Υπάρχουν επιλογές για τους μαθητές να προχωρήσουν σε δραστηριότητες που είναι όλο και πιο πολύπλοκες, για παράδειγμα από την αναζήτηση πληροφοριών, στην διασταύρωση αναφορών, στην ανάλυση και ερμηνεία διαφορετικών πηγών για το ίδιο ζήτημα, κλπ.;

34. Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει προηγούμενη γνώση και να μάθει ώστε να χρησιμοποιεί το προϊόν αποτελεσματικά;

Λήψη μιας απόφασης

35. Αυτό το προϊόν θα παρέχει μια επιπλέον διάσταση στη διδασκαλία και τη μάθηση;

36. Ποιες πτυχές της διδακτέας ύλης υποστηρίζει;

37. Μπορεί να λειτουργήσει σε δίκτυο;

38. Θα το χρησιμοποιείτε ακόμη μετά από δύο χρόνια;


 

<----- Αρχική


Εκπαιδευτικό λογισμικό

Ηρόδοτος
English Discoveries
Μυκηναϊκός πολιτισμός
 
21 εν πλω
Λογανάλυση


Επιθυμητά χαρακτηριστικά Εκπαιδευτικού λογισμικού


Πιστοποιημένο λογισμικό για τα φιλολογικά μαθήματα
 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com