Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων

 

Επιστροφή

στο

netschoolbook

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μετάφραση του δικτυακού τόπου των HDA & CHIQ.
 

Does the site tell you about choices open to you?Is the site relevant to me?Is it a quality web site?Is the information biased in any way?When was the site produced?Is the information correct?Does the site achieve its aims?Are the aims of the site clear?Is it clear who has written the information/Is it a quality web site?