Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 Η μέθοδος Project
Μία μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη

Τι είναι "μέθοδος Project";

Ενας τρόπος ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσοι συμμετέχουν.

Μία ομάδα ατόμων αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα συγκεκριμένο θέμα, προγραμματίζει από μόνη της την πορεία των ενεργειών και διεκπεραιώνει αυτά που είχε προγραμματίσει.

Αυτές οι τρεις διαδικασίες, δηλαδή:
1) η ελευθερία των μελών να προτείνουν ένα θέμα,
2) η από κοινού διαμόρφωσή του και
3) η διεξαγωγή του
αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Project. Αν διεξαχθούν σωστά, αποβαίνουν ουσιαστικές διαδικασίες μάθησης, γιατί η εμπειρία που αποκτούν τα μέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελεί σημαντική πηγή μάθησης.

Η βασική δομή και τα στοιχεία της μεθόδου project

1) Πρωτοβουλία - πρόταση
Πρέπει να επικρατούν τέτοιες συνθήκες στην ομάδα, ώστε να ενθαρρύνονται όλα τα μέλη να εκφράζονται ελεύθερα.

2) Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία
Οι συμμετέχοντες καθορίζουν τα χρονικά μέσα στα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία. Επιπλέον ορίζονται και οι κανόνες διεξαγωγής της συζήτησης. Ακολουθεί η διαδικασία ανταλλαγής απόψεων. Αν όλα πάνε καλά, η φάση αυτή καταλήγει σε ένα αδρομερές σχεδιάγραμμα.

3) Από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης
Οι συμμετέχοντες ξεκαθαρίζουν το πιθανό αποτέλεσμα της εργασίας, εκφράζουν τις επιθυμίες τους πάνω σε ποιους τομείς θέλουν να εργαστούν, σχεδιάζουν τις φάσεις εξέλιξης και προβαίνουν σε κατανομή των εργασιών. Στο τέλος αποκρυσταλλώνεται ένα λεπτομερές πρόγραμμα δραστηριοτήτων.

4) Υλοποίηση του προγράμματος
Σε αυτή τη φάση εφαρμόζεται το πρόγραμμα που είχε ήδη καταστρωθεί. Διακόπτεται μερικές φορές από διαλείμματα ενημέρωσης και ανατροφοδότησης.

5) Περάτωση του προγράμματος
α)συνειδητός τερματισμός, όταν έχει επιτευχθεί ο σκοπός ή έχει εξαντληθεί ο προκαθορισμένος χρόνος, β) επανασύνδεση με την αρχική πρωτοβουλία, γ) εφαρμογή στην καθημερινή πράξη.

 


Karl Frey Η "μέθοδος Project" Μία μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Θεσσαλονίκη, Κυριακίδη, 1999

 
 


 

<----- Αρχική

 

Project < projicere λατ. σχεδιάζω, σκοπεύω, βάζω κάτι στο μυαλό μου

Οι πολλαπλές μορφές νοημοσύνης

Συνεργατική μάθηση

Ενεργητική μάθηση

 

 

Επικοινωνία:  terracomputerata AT gmail DOT com