Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

Παράρτημα ΙΙ

Σχέδιο μαθήματος

 

 1. Ημερομηνία
 2. Μάθημα
 3. Επίπεδο μαθητών Ενότητα μαθήματος
 4. Στόχοι
 5. Εποπτικά ή υποστηρικτικά της διδασκαλίας μέσα
 6. Χρονική διάρκεια διδασκαλίας
 7. Διαδικασία μάθησης
 8. Δόμηση της γνώσης
 9. Εφαρμογές της γνώσης
 10. Τρόπος αξιολόγησης
 11. Ανατροφοδότηση


 

Ιδέες για το σχεδιασμό μαθημάτων

 

 1. Με ποιο αντικείμενο θα ασχοληθείτε στο μάθημα; Ποιες ιδέες έχετε πάνω σε αυτό;
 2. Τι νομίζετε ότι οι μαθητές σας γνωρίζουν ήδη για το αντικείμενο αυτό; Τι έχετε κάνει μαζί;
 3. Ποιες στρατηγικές ακολουθείτε συνήθως για τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος;
 4. Μπορείτε να δημιουργήσετε ομάδες για τη συνεργασία μαθητών;
 5. Τι ερωτήσεις θα χρησιμοποιήσετε για να κερδίσετε το ενδιαφέρον των μαθητών;
 6. Τι προσδοκάτε από τους μαθητές σας; Ποια είναι τα επιθυμητά συμπεράσματα από τις απαντήσεις των μαθητών σας;
 7. Ποιες παρανοήσεις κάνουν οι μαθητές σας στο θέμα αυτό;
 8. Πώς θα ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να συζητούν και να μοιράζονται τις απόψεις τους με τους άλλους συμμαθητές και με τους άλλους καθηγητές;
 9. Πώς θα ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να αποδεχθούν εναλλακτικές ιδέες και προσδοκίες των συμμαθητών τους;
 10. Τι μέσα θα χρησιμοποιήσετε για να ενισχύσετε τον τρόπο μάθησης των μαθητών σας;
 11. Πώς θα οργανώσετε το χρόνο σας ώστε να συζητήσετε διάφορες ιδέες προβληματισμούς των μαθητών σας;


   

 

Προτάσεις για το σχεδιασμό μαθημάτων

 1. Προσπαθήστε να δημιουργήσετε καλή ατμόσφαιρα και αρμονική σχέση με τους μαθητές σας - σπάστε τον πάγο.
 2. Σχεδιάστε “ανοικτές” ερωτήσεις.
 3. Επιλέξτε τις πιο πρωτότυπες ιδέες.
 4. Συνδυάστε διάφορες ιδέες μεταξύ τους ώστε να δένουν με το θέμα.
 5. Σχεδιάστε τις διαδικασίες ξεκινώντας από το χειροπιαστό και καταλήγοντας στο αφαιρετικό.
 6. Ανταποκριθείτε στο γνωστικό επίπεδο των μαθητών
 7. Συνδυάστε τη θεωρία με διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων.
 8. Προβλέψτε τις απαντήσεις των μαθητών σας και τις αντιδράσεις τους.
 9. Δημιουργήστε μια σειρά ερωτήσεων που θα οδηγήσουν τους μαθητές σας στην εξερεύνηση και ανακάλυψη των νέων εννοιών.
 10. Προβλέψτε τα σημεία που πιθανόν οι μαθητές σας να αντιμετωπίζουν προβλήματα.
 11. Σχεδιάστε δημιουργικές εργασίες για το σπίτι.
 12. Μπορείτε να συνδέσετε το μάθημα με εμπειρίες τις καθημερινής ζωής των μαθητών σας;

 

 


 

<----- Αρχική

terracomputerata AT gmail DOT com