Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων
 


Βασικές μορφοποιήσεις (formats) αρχείων ήχου

Επέκταση
Πρότυπο
Περιγραφή
.rif
RIFF
Αναπτύχθηκε από την Microsoft και υποστηρίζει αρχεία ψηφιακού ήχου WAV και MIDI.
.wav
Wave
Αποτελεί το πρότυπο αποθήκευσης ψηφιακού ήχου και είναι υποσύνολο του πρότυπου RIFF.
.mid
MIDI
Διεθνές πρότυπο για την αποθήκευση μουσικών αρχείων MIDI.
.aif
AIFF
Δημιουργήθηκε από την Apple αλλά χρησιμοποιείται σε όλες τις πλατφόρμες. Υποστηρίζει δειγματοληψία 32 bit.
.rmi
RMI
Αναπτύχθηκε από την Microsoft για αρχεία MIDI.
.mp3
MPEG-layer 3
Πρότυπο συμπιεσμένων αρχείων ήχου. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη διακίνηση αρχείων μουσικής στο διαδίκτυο.
.wma
WMA
Windows Media Audio. Αναπτύχθηκε από την Microsoft με στόχο την υποστήριξη απωλεστικής συμπίεσης.
.ra
Real Audio
Προορίζεται για την άμεση αναπαραγωγή ήχων μέσω του διαδικτύου.

  Λίγα περί ψηφιοποίησης CD
Η μετατροπή των τραγουδιών (tracks) ενός CD σε ψηφιακή μορφή έχει διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί να γίνει. Κάθε τρόπος έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του. Γενικότερα κερδίζοντας σε ποιότητα, χάνουμε σε χώρο στο δίσκο. Έχουμε λοιπόν τις εξής δυνατότητες:

1) Κανονική (ασυμπίεστη) ψηφιοποίηση (Αρχείο wav)
Πρόκειται για πιστή μεταφορά του ψηφιακού περιεχομένου του CD στο σκληρό δίσκο bit προς bit. Η απόδοση είναι ολόιδια με το αρχικό CD αλλά ο χώρος είναι πολύ μεγάλος. Αναγκαζόμαστε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάποια μορφή συμπίεσης.

2) Ψηφιοποίηση με συμπύκνωση με απώλειες (Lossy Compression)
Η μέθοδος αυτή συμπυκνώνει το ψηφιακό περιεχόμενο του CD αλλά με μη ανακτήσιμο τρόπο. Είναι κάτι ανάλογο με τη μορφή jpg, ή gif στις εικόνες. Υπήρξαν διάφορες κωδικοποιήσεις (ogg, wma κλπ) αλλά τελικά επικράτησε η γνωστή μας μορφή mp3. Ο τελικός ήχος έχει απώλειες σε σχέση με το αρχικό CD αλλά ο χώρος που καταλαμβάνεται στο δίσκο είναι μικρός. Είναι γνωστό πως τα mp3 έχουν δύο παραμέτρους από τις οποίες εξαρτάται η τελική ποιότητα και το μέγεθός τους. Τη συχνότητα η οποία έχει γενικά καθιερωθεί στα 44,1 mH και την ταχύτητα της ροής πληροφορίας ανά δευτερόλεπτο το περίφημο Bitrate που μετριέται σε Kilo Bits Per Second (kbps) και οι αποδεκτές τιμές είναι από 128 μέχρι 320 kbps. Στα 320 έχουμε τις λιγότερες δυνατές απώλειες ποιότητας με Lossy Compression και φυσικά τον μεγαλύτερο χώρο. Ένα τυπικό μέτρο εκτίμησης είναι ότι με Bitrate 128 μπορούμε να υπολογίζουμε περίπου χώρο 1 mB ανά λεπτό διάρκειας τραγουδιού. Το μειονέκτημα του mp3 είναι πως δεν μπορεί να "αποσυμπυκνωθεί" (decompress) και να μας δώσει την ποιότητα του αρχικού μας CD.

3) Ψηφιοποίηση με συμπύκνωση αλλά χωρίς απώλειες (Lossless Compression)
Η μέθοδος είναι εντελώς ανάλογη με το Rar ή το Zip που χρησιμοποιούμε στα αρχεία μας. Έχουμε μια σημαντική εξοικονόμηση χώρου (περίπου 50%) αλλά όποτε θέλουμε μπορούμε να αποσυμπιέσουμε το ψηφιοποιημένο αρχείο και να αποκτήσουμε και πάλι το αρχικό μας CD. Εδώ έχουν επικρατήσει δύο τύποι αρχείων. Τα αρχεία με κατάληξη APE (της Monkey's Audio) και αυτά με κατάληξη FLAC (που δημιουργούνται με το Open Source κωδικοποιητή EAC). Υπάρχουν πολλές τεχνικές λεπτομέρειες που μπορείτε να διαβάσετε "googl-άροντας" τα παραπάνω. Το σημαντικό είναι πως μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε ένα-ένα τα tracks σαν αρχεία Flac ή Ape με πλεονέκτημα να τα ακούμε "τέλεια" ή να ψηφιοποιήσουμε ΟΛΟ το CD σε ένα και μόνο αρχείο δηλαδή μια εικόνα (image) του αρχικού μας CD συμπυκνωμένη. Στην περίπτωση αυτή, τα προγράμματα ψηφιοποίησης παράγουν και ένα αρχείο οδηγό με την κατάληξη .cue καθώς και ένα .log αρχείο που περιγράφει τα βήματα της ψηφιοποίησης.

Το αρχείο .cue περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τα tracks του CD. Τα tags, το σημείο που αρχίζει κάθε track, τη διάρκειά του κλπ. Αυτό το αρχείο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε με δύο τρόπους:

3α) Χρησιμοποιώντας το Nero να μεταφέρουμε την εικόνα του αρχείου Flac ή Ape σε ένα λευκό CD και να την αποσυμπιέσουμε δημιουργώντας το αρχικό CD από το οποίο ξεκινήσαμε.

3β) Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα Cue Splitter να χωρίσουμε (σπάσουμε) το ενιαίο Flac ή Ape αρχείο στα Tracks με τα ονόματά τους.

 


Συμπίεση Video

α. Χωρική (μεμονωμένα πλαίσια) πλήρως επεξεργάσιμο
- Cinepak της Radius (*.avi)
- Microsoft Video 1 (*.avi)
- DV (*.avi)
- M-JPEG (*.avi)
- Διάφοροι συμπιεστές καρτών σύλληψης (*.avi)

β. Χρονική (ομάδα πλαισίων) μερικώς επεξεργάσιμο
- MPEG -1 (*.mpg) [VCD]
- MPEG -2 (*.mpg) [SVCD – DVD]
- Quick Time (*.mov)
- MPEG -4 (*.avi)
- Real Media (*.rm)

 


 

<----- ΑρχικήΜαθησιακά
Αντικείμενα

Μορφοποιήσεις
ήχων

Μορφοποιήσεις εικόνων

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com