Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 
Ιδέες για την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου

Ο επεξεργαστής κειμένου μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιστάσεις και για διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών αναφέρεται συστηματικά στη χρήση του επεξεργαστή κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου αλλά και κατά την κατανόησή του.

Αποτελεί ανοικτού τύπου λογισμικό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές περιστάσεις και για διαφορετικά διδακτικά αντικείμενα. Ανήκει στα ηλεκτρονικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκετά συχνά στην τάξη, ιδιαίτερα κατά την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου. Χάρη στις ευκολίες που μας παρέχει έχουμε τη δυνατότητα να τροποποιήσουμε τα κείμενά μας, όσες φορές αντέχουμε. Να τα εμπλουτίσουμε με εικόνες και χρώματα. Η συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων μέσα σε μία μικρή ομάδα συνεισφέρει στη συλλογή πληροφοριών και παράλληλα ωθεί τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται και να καταγράφουν πρόχειρα τις ιδέες τους, πριν ξεκινήσουν να γράφουν. Άλλωστε, η συμπαραγωγή γραπτού λόγου εξοικειώνει τους μαθητές με νέους τρόπους γραφής ευρύτατα διαδεδομένους στις σύγχρονες επαγγελματικές και ερευνητικές κοινότητες.

Οι συγγραφείς στα δημοσιεύματά τους επισημαίνουν τις δυνατότητες που προσφέρει η συγγραφή και η διόρθωση κειμένου με τον επεξεργαστή, εξετάζουν την ιδιαιτερότητα της συμπαραγωγής γραπτού λόγου σε ομάδες και προσημειώνουν πιθανές δυσκολίες και επιφυλάξεις. Μας παρέχει ένα πλαίσιο για διεξαγωγή αρκετών δραστηριοτήτων που γίνονται στο χαρτί (βιβλίο, τετράδιο) με κάποια πλεονεκτήματα. Πέραν του κέρδους που έχουν τα παιδιά μαθαίνοντας να δουλεύουν με ένα λογισμικό που είναι τόσο αναγκαίο σχεδόν σε όλους τους τομείς της ζωής, η χρήση του επεξεργαστή διευκολύνει και εμπλουτίζει τη μαθησιακή ατμόσφαιρα καθιστώντας αρκετές δραστηριότητες πολύ πιο εύκολες, εξοικονομώντας πολύτιμο διδακτικό χρόνο, και δίνοντας τους μια διαφορετική χροιά που είναι τόσο απαραίτητη στο μονότονο πλαίσιο στο οποίο γίνονται συνήθως τα μαθήματα μας.

Παραδείγματα


1. Δημιουργία πίνακα. Η χρήση του πίνακα μπορεί να συνδυαστεί με πολλές δραστηριότητες γραμματικής, όπως να δημιουργήσουν ένα πίνακα και στη μια στήλη να γράψουν τα ρήματα ενός κειμένου, σε μια άλλη τα ουσιαστικά και σε μια άλλη τα επίθετα.

Οργάνωση πληροφοριών από διαφορετικές πηγές με στόχο την σύγκριση, ανάλυση δεδομένων και εξαγωγή συμπερασμάτων. Ένας πίνακας θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως οργάνωση πληροφοριών που θα βοηθήσουν στη σύγκριση στοιχείων από δύο κείμενα. Π.χ. Στοιχεία για το «Πριν» και «Τώρα» οργανώνονται σε ένα πίνακα και τα παιδιά σχεδιάζουν τον πίνακα, αποφασίζοντας τους τομείς σύγκρισης.


2. Κείμενο χωρίς σημεία στίξης. Τα παιδιά συμπληρώνουν τα σημεία στίξης.


3. Δίνεται κείμενο που δεν φαίνονται οι παράγραφοι, και τα παιδιά καλούνται να το χωρίσουν σε παραγράφους.


4. Ετοιμασία διαφημιστικού φυλλαδίου κάποιου προϊόντος, ή τοποθεσίας/χώρας. Έμφαση στο τρόπο τοποθέτησης εικόνων και κειμένου, ώστε να δημιουργείται καλό επικοινωνιακό προϊόν. Επίσης σχολιασμός της γλώσσας που χρησιμοποιείται σε τέτοια κείμενα.


5. Ετοιμασία ερωτηματολογίου για κάποια έρευνα. Έμφαση στη διατύπωση ενός τέτοιου είδους κειμένου. Αυτή η δραστηριότητα μπορεί να συνδυαστεί με συλλογή δεδομένων, ανάλυση και δημιουργία γραφικών παραστάσεων σε λογιστικό φύλλο και ακολούθως να γίνει μια παρουσίαση για την όλη διαδικασία με τα αποτελέσματα της.


6. Δίνεται ένα έτοιμο κείμενο το οποίο ο μαθητής εμπλουτίζει με δευτερεύουσες προτάσεις, τις οποίες εντάσσει μέσα στις ήδη υπάρχουσες προτάσεις του κειμένου κατά λειτουργικό τρόπο.

7. Δίνονται λέξεις και οι μαθητές τις τοποθετούν σε αλφαβητική σειρά με τα εργαλεία copy-paste.


8. Δημιουργία διαλόγου με εισαγωγή φιγούρων και κουτιών κειμένου (callout).


9. Σχεδιασμός του προγράμματος για μια εκδήλωση του σχολείου (π.χ Πρόγραμμα για τη σχολική εορτή της 25ης Μαρτίου) με την κατάλληλη διακόσμηση.


10. Συγχώνευση δύο κειμένων. (Συμπληρώνουμε πληροφορίες από τα δύο κείμενα σε ένα τρίτο που αποτελεί την συγχώνευση τους)

11. Μετατρέπουμε ένα μεγάλο κείμενο σε κύρια σημεία (λίστα)


12. Παίρνουμε ένα μεγάλο κείμενο (από το διαδίκτυο) και με την αξιοποίηση της καταμέτρησης αριθμού λέξεων (word count π.χ μέχρι 150 λέξεις) γράφουμε περίληψη.

13. Μέσα σε ένα κείμενο εντοπίζουμε βασικές έννοιες και δημιουργούμε υπερσυνδέσμους με συνοδευτικά αρχεία που δίνουν επιπρόσθετες πληροφορίες για τις έννοιες.

14. Μετατροπή κειμένου:

• Από εκτενές κείμενο σε αγγελία,

• Από κείμενο σε πλάγιο λόγο σε κείμενο σε ευθύ λόγο και αντιστρόφως.

• Από ενικό σε πληθυντικό

• Από ένα χρόνο σε άλλο.

• Από μια έγκλιση σε άλλη (π.χ. Υποτακτική σε Προστακτική)

• Ύφος


15. Μορφοποίηση κειμένου: Αξιοποίηση εργαλείων που εξυπηρετούν επικοινωνιακούς στόχους. (π.χ Bold, Underline, Italics). Συζήτηση για το ρόλο τέτοιων στοιχείων σε ένα κείμενο. Σχολιασμός πραγματικών κειμένων με τέτοια στοιχεία.


 

 


 

<----- ΑρχικήΒ΄επίπεδοΙδέες για την αξιοποίηση του Λογιστικού φύλλου


Ιδέες για την αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου


Ιδέες για την αξιοποίηση του λογισμικού παρουσιάσεων


Παπανικολάου K.A., Τσαγκάνου Γ., Γρηγοριάδου Μ. Αξιοποιώντας το διαδίκτυο και το λογισμικό γενικής χρήσης ως διδακτικά και μαθησιακά εργαλεία.
 pdf

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com