Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο

Παιδαγωγικά

 Γλώσσα

Λογοτεχνία

Κλασσική φιλολογία

Ιστορία

Υπερδεσμοί

Ξημερώνει η 11η Σεπτεμβρίου - Η ιστορία συμβαίνει στο διαδίκτυο 

Σύντομη περιγραφή

Οι μαθητές επισκέπτονται τις ιστοσελίδες και τα πρωτοσέλιδα που σχεδιάστηκαν με αφορμή τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους, συζητούν και σχολιάζουν τη πραγμάτευση του θέματος από τις εφημερίδες και τον ηλεκτρονικό τύπο. Σχεδιάζουν τέλος μία ιστοσελίδα κι ένα πρωτοσέλιδο απευθυνόμενοι στον ιστορικό του μέλλοντος.

Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι να εξεταστούν οι διαφορετικοί σημειωτικοί τρόποι με τους οποίους συντελείται στις μέρες μας η ενημέρωση. Είναι μία προσπάθεια αποκωδικοποίησης και ερμηνείας μίας κατηγορίας πολυτροπικού κειμένου από την πληθώρα των πολυτροπικών[1] κειμένων που περιβάλλουν τους μαθητές μας ώστε να διευκολυνθούν στην πρόσληψη και αποκωδικοποίηση της.  Ο τρόπος που παρουσιάζονται οι ειδήσεις στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο διαφέρει προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα να συγκριθούν δύο διαφορετικά κειμενικά είδη, τα οποία έχουν κοινό στόχο την ενημέρωση.

 

Μάθημα: ΝΕ γλώσσα
Τάξη: Β΄Λυκείου
Ενότητα: Η οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης

Κριτήρια επιλογής του θέματος

Προσφέρεται για διαπραγμάτευση λόγω

1)  των μεταβολών που έχουν επέλθει στην ανάγνωση – προσέγγιση των πολυτροπικών/πολυεπίπεδων κειμένων με αποτέλεσμα να προκύπτει ανάγκη συστηματικής μελέτης τους

2)  των δυνατοτήτων ένταξης των πολυμέσων στη διδασκαλία μας

3)  των διευκολύνσεων που μας παρέχει η τεχνολογία στην παρουσίαση, επεξεργασία της πληροφορίας

4) της πληθώρας δημοσιογραφικού υλικού στο διαδίκτυο και της εύκολης πρόσβασης σε αυτό (η έκθεση στην ποικιλία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων)


 

Επιλογή λογισμικών  και κόμβων στο διαδίκτυο

 

1)Powerpoint /Word η κατασκευή παρουσιάσεων και ιστοσελίδων εξυπηρετεί τη συνοχή και εμπέδωση της γνώσης

2) http://www.diadiktyo.net/wtc/ συλλογή φωτογραφιών, βίντεο, ντοκουμέντων

3) http://www.in.gr/innews/september/sept14.htm η ελληνική δικτυακή πύλη και η κάλυψη της κρίσης

4)http://www.interactivepublishing.net/september digital collection συλλογή πρωτοσέλιδων αρχειοθετημένων κατά χώρα/ έντυπο/ ώρα

5) http://911digitalarchive.org το ψηφιακό αρχείο της 11ης Σεπτεμβρίου


Διδακτικοί στόχοι
Οι μαθητές
- Εξοικειώνονται με το διαχωρισμό των ειδήσεων από τα σχόλια

- Εκτιμούν το ρόλο των σχολίων σε μία είδηση

- Συγκρίνουν δύο κειμενικά είδη τα οποία έχουν κοινό στόχο την ενημέρωση

-Αναγνωρίζουν τις σημασίες των σημειωτικών τρόπων μέσα σε ένα ορισμένο περιβάλλον

- Διερευνούν τα γενικά χαρακτηριστικά των τίτλων  και εξάγουν συμπεράσματα για τη λειτουργία τους.


Παιδαγωγικοί στόχοι

·         Να ενεργοποιήσουμε τους μαθητές, καταργώντας το παραδοσιακό σχήμα διδασκαλίας που προϋποθέτει καθηγητή-εισηγητή και μαθητές-ακροατές. Οι μαθητές μαθαίνουν μέσα από μια δυναμική διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης, συγκροτούν ομάδες και συνεργάζονται, ερευνούν τις πηγές, τις επεξεργάζονται και τις κρίνουν, αυτενεργούν, αναπτύσσουν πρωτοβουλία.

·         Να καλλιεργήσουμε στους μαθητές μας την αναλυτική και συνθετική τους ικανότητα. 
Οργάνωση της τάξης - Βήματα


Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών.

Στάδιο Α: (Δίνεται το φύλλο εργασίας 1 - διάρκεια: 2 ώρες) Ασχολούνται με την εμφάνιση & το περιεχόμενο των ιστοσελίδων. Προχωρούν σε μία καταγραφή των επιμέρους σημείων που ορίζονται στο φύλλο εργασίας. Επαναλαμβάνουν το ίδιο για τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Είναι στην κρίση του διδάσκοντα να κατανείμει τις εφημερίδες και τις ιστοσελίδες στους μαθητές. Προτείνεται να ασχοληθούν με 2-3. Στο φύλλο εργασίας τα παραδείγματα είναι ενδεικτικά.

Συζητούν στην ομάδα τους τα ειδικά θέματα για συζήτηση και ετοιμάζουν μία προφορική παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης των ιστοσελίδων ή των πρωτοσέλιδων που ανήκουν.

Στάδιο Β: (Δίνεται το φύλλο εργασίας 2 - διάρκεια: 2 ώρες) Ασχολούνται με τις λειτουργίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα διαφορετικά μέσα.

Συζητούν στην ομάδα τους τα ειδικά θέματα για συζήτηση και ετοιμάζουν μία προφορική παρουσίαση στην ολομέλεια των συμπερασμάτων της έρευνας τους. Στη συνέχεια δημιουργούν με τη βοήθεια είτε του επεξεργαστή είτε του λογισμικού παρουσιάσεων ένα πρωτοσέλιδο το οποίο θα προσεγγίζει το ζήτημα σύμφωνα με τη δεοντολογία.

 

Μετά την παρουσίαση, οι μαθητές θα πρέπει να παραδώσουν μία εργασία για τη σύγκριση της έντυπης με την ηλεκτρονική δημοσιογραφία.


 


[1] Χοντολίδου Ε., Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας, Γλωσσικός Υπολογιστής, τόμος 1, τεύχος 1, ΚΕΓ Θεσσαλονίκη,1999

 


 

<----- Αρχική

Φύλλα εργασίας


Υποστηρικτικό υλικό για διδάσκοντες


Τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων


Η διαφορά των μέσων


Ο ρόλος του διαδικτύου


Το διαδίκτυο υποστηρίζει το αντιπολεμικό κίνημα


Οι αυταπάτες της ιστορίας


Οδηγός χρήσης για τους πολίτες της Κοινωνίας της Πληροφορίας


Φθηνή πληροφορία

 


 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία:  terracomputerata AT gmail DOT com