Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 webliography
 

OpenLearn
http://openlearn.open.ac.uk/

MIT opencourseware
http://ocw.mit.edu/index.html

TUFTS
http://ocw.tufts.edu/


web 2.0 applications

Wikipedia
http://el.wikipedia.org 

Delicious
http://del.icio.us/

Flickr Flickr
www.flickr.com

Upcoming
http://upcoming.org/

43 things
www.43things.com

Google Earth Google
http://earth.google.com

Google Maps Google
http://maps.google.com

Social networking

Tribe
http://tribe.net

MySpace Facebook Friendster Orkut LinkedIn


 


 

<----- Αρχική

 

 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον
 


Σχετικά με το web 2.0

 

Επικοινωνία:  terracomputerata AT gmail DOT com