Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

 


 

 

Υποστηρικτικό υλικό για την Ιστορία Β΄Λυκείου

 

Κεφάλαιο Ι

Ι. 1 Διάδοχοι Ιουστινιανού

Ι. 2 Ηράκλειος

Ι. 3 Ισλάμ

Ι. 4 Αραβικές κατακτήσεις

I. 5. Εικονομαχία

I. 6. Κοινωνία & Οικονομία

I. 7. Σλάβοι και Βούλγαροι


I. 8. Φράγκοι

Κεφάλαιο ΙΙ

ΙΙ. 1-3 Ακμή του Βυζ. κράτους

ΙΙ. 5 Διεθνής ακτινοβολία του Βυζαντίου

Κεφάλαιο ΙΙΙ

ΙΙΙ. 1. Εσωτερική κρίση και εξωτερικοί κίνδυνοι

III. 7. Οι Σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204, σχέδιο μαθήματος της Αναστασίας Δασκαλοπούλου

 

Κεφάλαιο ΙV

IV. 7

1453 Οι τελευταίες ημέρες της βυζαντινής αυτοκρατορίας σχέδιο μαθήματος

Εικονογραφικό υλικό για την Άλωση - Παραθέματα -πηγές - Ποιήματα για την άλωση

Κεφάλαιο V

V. 1 Βυζαντινή Τέχνη -
αρχείο παρουσίασης (PDF 3,8Mb)

Κεφάλαιο VI

VI. 2 Αναγέννηση & Ανθρωπισμός

VI. 3 Ανακαλύψεις

VI. 4 Θρησκευτική μεταρρύθμιση

VI. 8 Πολιτισμός της Αναγέννησης

Quattrocento -αρχείο παρουσίασης (PDF 1,3 Mb)

Μεγάλοι καλλιτέχνες της αναγέννησης -αρχείο παρουσίασης (PDF 5,83 Mb) Ιστορία Β΄Λυκείου

Ένα μουσείο για την αναγέννηση - Μπορείτε να αποθηκεύσετε το σχέδιο μαθήματος εδώ. Αρχείο doc.

 

Κεφάλαιο VIΙ

VII.1.A. Διαφωτισμός
Β. Νεοελληνικός διαφωτισμός

VII.2
Βιομηχανική επανάσταση Οικονομικές Θέσεις


VII.3
Αμερικανική επανάσταση

VII.4 Γαλλική επανάσταση

VII. 4
Γαλλική επανάσταση αρχείο παρουσίασης pdf 1,7 Mb

 

 

Πίνακες συγχρονίας αρχείο zip Οι μεγάλες επαναστάσεις - Βυζαντινοί αυτοκράτορες - Ευρωπαϊκός και ελληνικός διαφωτισμός & οικονομικές εξελίξεις Δημιουργός: Σ. Ναλπάντη

Ερωτήσεις επανάληψης


 

<----- Αρχική

 
  terracomputerata AT gmail DOT com