Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

 

Κεφάλαιο 2ο

 

Η βασιλεία του Ηρακλείου. Αποφασιστικοί αγώνες και μεταρρυθμίσεις.
(610 – 641 )

 

Μάθετε για τον Ηράκλειο

Βυζαντινοί και Πέρσες από τον 4ο έως τον 7ο αιώνα

www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_2_30/01/2005_1283709

 


Ασκήσεις

1.       Ποια κατάσταση επικρατούσε στη χερσόνησο του Αίμου κατά τον 7ο αιώνα;

 

 

2.       Ποια κατάσταση επικρατούσε στη χερσόνησο του Αίμου (ή στη Βαλκανική χερσόνησο), όταν ανέβηκε στο θρόνο του Βυζαντίου ο Ηράκλειος και πώς αντιμετωπίστηκε;

 

3.       Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες των αβαροσλαβικών επιδρομών στη χερσόνησο του Αίμου κατά τον 7ο αι.;

 

4.       Ποια προβλήματα υπήρχαν στα Ανατολικά σύνορα της Βυζαντινής αυτοκρατορίας επι της βασιλείας του Ηρακλείου, και πώς αντιμετωπίστηκαν;

 

5.       Ποια στοιχεία αποδεικνύουν το θρησκευτικό χαρακτήρα των εκστρατειών του Ηρακλείου εναντίον των Περσών; Να λάβετε υπ’ όψιν και το πρώτο παράθεμα της σελ. 14 του σχολικού βιβλίου.

 

 

6.       Πώς επιτεύχθηκε η αποτελεσματικότερη διακυβέρνηση του βυζαντινού κράτους από τα μέσα του 7ου αι.;

 

7.       Με βάση το δεύτερο παράθεμα της σελ. 14 του σχολικού βιβλίου και τις ιστορικές σας γνώσεις να εξηγήσετε :

α) Πότε δημιουργήθηκαν τα πρώτα θέματα;        β) Ποια ανάγκη οδήγησε στη δημιουργία τους;

 

8.   Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παράθεμα της σελ. 15 του σχολικού βιβλίου και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε στις υποχρεώσεις των αγροτών των θεμάτων (ή των αγροτών-στρατιωτών) σε περίπτωση πολέμου.


9.   Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες της δημιουργίας των θεμάτων για το βυζαντινό κράτος;

10.   Ποιοι λόγοι οδήγησαν στον εξελληνισμό του βυζαντινού κράτους κατά τον 7ο αι. και πώς αυτός πιστοποιείται;

11. Να διατυπώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των όρων : Χαγάνος, Θέματα, Στρατιωτόπια, Λογοθέτης του Δρόμου, Λογοθέτης του Γενικού, Καίσαρ, Αύγουστος.
 


Κεφάλαιο 3 - Η εμφάνιση του Ισλάμ

 


 

<----- Αρχική

 Ιστορία Β΄Λυκείου
Κεντρικό μενούΣημειώσεις

Λέξεις - κλειδιά

Κεφάλαιο 1- Διάδοχοι Ιουστινιανού

Κεφάλαιο 2 - Ηράκλειος

3. Ισλάμ

4. Αραβικές κατακτήσεις

5. Εικονομαχία

6. Κοινωνία & Οικονομία

7. Σλάβοι και Βούλγαροι

8. Φράγκοι


Κεφάλαιο Β΄

Ακμή του Βυζ. κράτους

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com