Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

 

 

Κεφάλαιο 1ο

ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
ΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΕΡΝΤΕΝ
(565-843 μ.Χ.)
 

1.1. Οι διάδοχοι * του Ιουστινιανού και η κρίση της Αυτοκρατορίας  (565 – 610)

Οι διάδοχοι του Ιουστινιανού του Α΄ είχαν να αντιμετωπίσουν τις επιδρομές :

■ Σλάβων και Αβάρων στη Βαλκανική

■ Λογγοβάρδων στην Ιταλία

■ Περσών στην Ανατολή 


Εξαρχάτο : Διοικητική περιφέρεια του Βυζαντινού κράτους κατά τον 6ο αι., απομακρυσμένη από το κέντρο, της οποίας ο διοικητής (Έξαρχος) συγκέντρωνε την πολιτική και στρατιωτική εξουσία.

Δήμος: φατρίες του ιπποδρόμου - έπαιρναν το όνομα τους από το χρώμα της στολής του ηνιόχου που υποστήριζαν. Έτσι υπήρχαν οι Πράσινοι και οι Βένετοι ( γαλάζιοι). Είχαν μεγάλη δύναμη, φρόντιζαν για την οργάνωση και την διεξαγωγή των αρματοδρομιών, βοηθούσαν στην κατασκευή δημόσιων έργων και έπαιρναν μέρος στη αντιμετώπιση εχθρών όταν παρουσιάζονταν ανάγκη- κατά τον 5ο 6ο αι. εξελίσσονται σε πολιτικές οργανώσεις.


Σημειώσεις κεφαλαίου Α 451 kb δημιουργός Στέλλα Ναλπάντη

1.          Ποιες διαφορές εντοπίζετε μεταξύ Σλάβων και Αβάρων;  

2.          Ποια υπήρξε η σχέση του Βυζαντίου και των Περσών κατά τη διάρκεια της βασιλείας των διαδόχων του Ιουστινιανού; 

3.          Ποια υπήρξε η πολιτική του Βυζαντινού κράτους έναντι των ιταλικών και βορειοαφρικανικών του κτήσεων κατά τη διάρκεια της βασιλείας των διαδόχων του Ιουστινιανού και γιατί; 

4.          Ποιες επιτυχίες σημείωσε ο αυτοκράτορας Μαυρίκιος στα πλαίσια της εξωτερικής του πολιτικής; 

5.          Ποια κατάσταση επικρατούσε στο εσωτερικό της Βυζαντινής αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της βασιλείας των διαδόχων του Ιουστινιανού και ποιες οι επιπτώσεις της στην εσωτερική και την εξωτερική πολιτική; 

6.          Να αποδώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των όρων : Εξαρχάτο, Δήμοι.Κεφάλαιο 2 - Ηράκλειος

 


 

<----- ΑρχικήΙστορία Β΄Λυκείου
Κεντρικό μενούΣημειώσεις

Λέξεις - κλειδιά

Κεφάλαιο 2 - Ηράκλειος

3. Ισλάμ

4. Αραβικές κατακτήσεις

5. Εικονομαχία

6. Κοινωνία & Οικονομία

7. Σλάβοι και Βούλγαροι

 

 

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com