Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

M I N I M A   D I G I T A L I A 

Λογανάλυση

Δημιουργός: Το λογισμικό «Λογανάλυση» είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας επιστημονικής ομάδας υπό την εποπτεία του Θεόδωρου Σκαλτσά και κατασκευάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Διάθεση: Η Λογανάλυση διατίθεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς κατόπιν αίτησης της σχολικής μονάδας. Τηλ. επικοινωνίας 210-2599480-5.

Αντικείμενο της Λογανάλυσης είναι ο Πρωταγόρας του Πλάτωνα, που διδάσκεται στη Θεωρητική κατεύθυνση της Γ΄ τάξης του Ενιαίου Λυκείου. Παρουσιάζεται το αρχαίο κείμενο και δίδεται η μετάφραση. παρουσιάζεται ακόμα η επιχειρηματολογία χωρισμένη σε δύο γενικές κατηγορίες, στα επιχειρήματα του Σωκράτη και στα επιχειρήματα του Πρωταγόρα. Ο χρήστης/μαθητής καλείται να απαντήσει στα ερωτήματα που τίθενται από το κείμενο και να επιλέξει κάθε φορά τις θέσεις του Σωκράτη ή του Πρωταγόρα.

Το γεγονός ότι δεν αξιοποιείται παρά μέρος της επιφάνειας της οθόνης καθιστά τα κείμενα δυσδιάκριτα.
Ο σχεδιασμός του λογισμικού δεν έγινε για χρήση σε τάξη. Και είναι μάλλον άδικο να κριθεί ως εκπαιδευτικό λογισμικό. Είναι φανερό ότι είναι αποτέλεσμα χρόνων εμβάθυνσης στο αντικείμενο της επιχειρηματολογίας.
Οι δραστηριότητες του χρήστη περιορίζονται σε επιλογές της σωστής απάντησης, δεν υπάρχει ανατροφοδότηση σε περίπτωση λάθους. Δεν ενθαρρύνεται η εμπλοκή του μαθητή ούτε αναλύει και σχολιάζει τα λάθη.
Δεν υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας (παραγωγής λόγου) από την πλευρά του χρήστη με αποτέλεσμα να μην έχουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργατικών εργασιών. Δεν  επιτρέπεται στο χρήστη να επέμβει για να προσαρμόσει ή να προσθέσει υλικό ούτε η υποστήριξη μεταξύ των χρηστών μέσω τοπικού δικτύου.
Το λογισμικό θα μπορούσε να καλλιεργήσει τη χρήση κριτικών μεθόδων σκέψης αλλά το βάρος πέφτει στον διδάσκοντα. Σίγουρα η επιχειρηματολογία παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τη διδασκαλία.
Οι δεσμοί δεν διακρίνονται πάντα εύκολα. Η προσπάθεια που έχει γίνει για να αξιοποιηθούν τα πολυμέσα δεν είναι πάντα επιτυχής π.χ. η ποιότητα των εικόνων δεν είναι ικανοποιητική ως προς τα χρώματα και την ανάλυση.
Δεδομένης της ένδειας λογισμικού για τις θεωρητικές επιστήμες και εφόσον διατίθεται το υλικό θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στα σχολεία ως λογισμικό αναφοράς – μπορεί π.χ. να χρησιμοποιηθεί το γλωσσάριό του, το πολιτισμικό αρχείο και πιθανόν στο μάθημα της έκφρασης το κομμάτι με την ανάπτυξη επιχειρημάτων.

Τ.Γ.
 

 


 

<----- ΑρχικήΗρόδοτος
English Discoveries
Μυκηναϊκός πολιτισμός
 
21 εν πλω
Λογανάλυση
 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com