Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

M I N I M A   D I G I T A L I A 

English Discoveries

  http://www.edusoft.co.il/products_apeed.htm Σελίδα της εταιρείας

 http://edsoft.cti.gr/edsoft/logismika/englishdiscoveries.html
Παρουσίαση του προγράμματος (ελληνικά)

 Το CD ROM English Discoveries, παραγωγής της EduSoft Ltd και της εκδοτικής εταιρείας Berlitz Inc., ισχυρίζεται ότι είναι ένα multimedia πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, που παρέχει γνωστικό υλικό σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Αρχάριο (Beginners), Ενδιάμεσο (Intermediate) και προχωρημένο (Advanced). Η σειρά θεωρείται κατάλληλη για τους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και για ενήλικους όλων των ηλικιών. Το English Discoveries αποτελείται από έντεκα CD-ROMs, που, σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης, καλύπτουν περίπου 1.000 ώρες διδασκαλίας.

Το επίπεδο εισόδου είναι μηδενικό (δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση της Αγγλικής) και το επίπεδο εξόδου είναι το επίπεδο Τhreshold του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το πρόγραμμα αποτελείται από ένα  CD για τους απολύτως αρχάριους,  3 CDs για το επίπεδο post-beginner μέχρι pre-intermediate (για σπουδαστές με 1-3 χρόνια εκμάθησης της Αγγλικής), 3 CDs για το επίπεδο pre-intermediate ως pre-advanced (για σπουδαστές με 3-5 χρόνια εκμάθησης της γλώσσας), και 4 CDs για τους  σπουδαστές σε επίπεδο post-intermediate ως advanced (με 5 ή περισσότερα χρόνια εκμάθησης Αγγλικών). Κάθε επίπεδο (module) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του καθώς καλύπτει συγκεκριμένα γραμματικά φαινόμενα, γλωσσικές δεξιότητες και περίπου 300 νέες λέξεις. Με την εξαίρεση του επιπέδου Let's Start, κάθε επίπεδο καλύπτει 40 ώρες διαδραστικής διδασκαλίας. Εκτός από τα έξι βασικά επίπεδα υπάρχουν επίσης pre-tests και post-tests και η δυνατότητα χρήσης λεξικού. Οι περιφερειακές δραστηριότητες συμπεριλαμβάνουν πρόσβαση σε προκαθορισμένες σελίδες του διαδικτύου και ένα παιγνίδι περιπέτειας. Τέλος η εφαρμογή Teachers Management επιτρέπει στο δάσκαλο να ορίζει μαθήματα και μαθητές και να παίρνει αναφορές.

To English Discoveries προσφέρει δυο διαφορετικές μαθησιακές προσεγγίσεις : Την ανοιχτή προσέγγιση όπου οι μαθητές διαλέγουν μόνοι τη μαθησιακή πορεία τους και τη δομημένη προσέγγιση, όπου μπορούν  να επιλέξουν ανάμεσα στα μαθήματα του προγράμματος ή στα μαθήματα που κατασκευάζει και ορίζει ο δάσκαλος τους, Σύμφωνα με τη πιστοποίηση (documentation) του προγράμματος, το English Discoveries βασίζεται σε αποδεκτά προγράμματα σπουδών (Συμβούλιο της Ευρώπης) και η δομή του εγγυάται ότι:

 •          Η μάθηση βασίζεται σε εξερεύνηση και προσωπική ανακάλυψη εκ μέρους των μαθητών.

 •          Η μάθηση εξατομικεύεται και κατευθύνεται από τις επιθυμίες και τους στόχους των μαθητών.

Κάθε επίπεδο είναι οργανωμένο γύρω από τις παρακάτω δεξιότητες:

 •          Γλώσσα, όπου στο μαθητή παρουσιάζονται οι γλωσσικές δομές που θα διδαχθούν.

 •          Λεξιλόγιο, με ασκήσεις που συμπεριλαμβάνουν συμπλήρωση κενών, με οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα, ένα σταυρόλεξο και τη δυνατότητα των  μαθητών να ελέγχουν αμέσως την ορθότητα των απαντήσεων τους. 

 •          Ανάγνωση κειμένου, όπου ο μαθητής μπορεί να επιλέξει επίπεδο δυσκολίας  από απλές κάρτες μέχρι ένα πλήρες βιβλίο.

 •          Ομιλία, όπου τέσσερα παράθυρα διαλόγου καθοδηγούν τους μαθητές μέσα από καταστάσεις και διάφορους ρόλους.. 

 •         Παραγωγή γραπτού λόγου, όπου ο  μαθητής συμπληρώνει μια φόρμα ή γράφει ένα γράμμα.

 •          Κατανόηση ακουστικού κειμένου, με θέματα σχετικά με τα θέματα του τομέα της ομιλίας

Το English Discoveries, σύμφωνα με το documentation, παρέχει στους μαθητές όλα τα εργαλεία που χρειάζονται για ανεξάρτητη μάθηση και παρέχει γνώση η οποία συμπεριλαμβάνει:

 •          Ευρεία κάλυψη των διαφόρων ειδών μάθησης που υπάρχουν

 •          Εξατομίκευση της μάθησης ανάλογα με τις προτιμήσεις και το επίπεδο των μαθητών

 •          Γνωριμία με πολιτισμικά στοιχεία της γλώσσας μέσα από αυθεντικές εικόνες, ήχους και video.

 •          Ένα δίγλωσσο λεξικό, βιβλίο γραμματικής και πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου

 •          Την ευκαιρία να ηχογραφούν οι μαθητές τη φωνή τους και να ελέγχουν τη προφορά τους

Η μετακίνηση μέσα στο πρόγραμμα γίνεται με εικονίδια. Η έξοδος από το πρόγραμμα γίνεται  από το εικονίδιο Quit.  Οι μαθητές μπορούν να μετακινηθούν μέσα στο πρόγραμμα με μεγάλη άνεση. Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από γραφικά, ήχο και video. Το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του, είτε σαν συμπλήρωμα μιας άλλης σειράς και εφόσον οι μαθητές έχουν ανάγκη εξάσκησης  και αφομοίωσης όσων μαθαίνουν στη τάξη.

Απαιτήσεις του προγράμματος (ελάχιστες)

   • Επεξεργαστής 486 ή Pentium

   • 8-megabytes ελεύθερα στο σκληρό δίσκο για κάθε επίπεδο

   • 8-megabytes  RAM (16 Win 95)

   • Κάρτα ήχου

   • CD-ROM (διπλής ταχύτητας και πάνω)

   • Μικρόφωνο και ακουστικά

   • Ποντίκι

   • Οθόνη Super VGA με κάρτα οθόνης super VGA (με ρύθμιση εικόνας 640x480)

   • Windows 3.11,  Windows 95 ή 98 (Το πρόγραμμα δεν διατίθεται σε έκδοση για το λειτουργικό σύστημα Mac)

Το πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε με την Α’ τάξη του 1ου Λυκείου Υμηττού για μια φορά την εβδομάδα, όλη τη σχολική χρονιά 2001-2002. Η αξιολόγηση βασίσθηκε σε ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι μαθητές, παρατήρηση των τάξεων, και συζητήσεις με τις τάξεις σχετικά με το πρόγραμμα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

(Βάσει της παρατήρησης λειτουργίας του επιπέδου   Intermediate I )

Τα θετικά στοιχεία του προγράμματος

 •          Το πρόγραμμα ελέγχεται κυρίως από το ποντίκι και αυτό μειώνει την ανησυχία και το άγχος των μαθητών με λίγες γνώσεις υπολογιστών.

 •          Υπάρχει ικανοποιητική ανακύκλωση του λεξιλογίου και των γραμματικών φαινομένων.

 •          Η εμφάνιση του προγράμματος είναι σταθερή, ξεκάθαρη και οπτικά ευχάριστη.

 •          Υπάρχει μια «δημοκρατική» αίσθηση καθώς οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν μόνοι τους τον τρόπο που θα κινηθούν μέσα στο πρόγραμμα και τη μέθοδο προσέγγισης που θα ακολουθήσουν.

 •          Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα προσαρμογής στο γνωστικό επίπεδο του μαθητή.

 •          Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης για την ορθότητα των απαντήσεων του. Αυτό ελαττώνει το άγχος του.

 •          Υπάρχει η δυνατότητα χρήσης ενός προγράμματος επεξεργασίας κειμένου, ενός δίγλωσσου λεξικού και βιβλίου Γραμματικής με τη παρουσίαση των γραμματικών φαινομένων στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.

 •          Υπάρχει μεγάλη ποικιλία οπτικών ερεθισμάτων. Τα χρώματα είναι ζωντανά και ευχάριστα και ο ήχος λειτουργεί θετικά.

 •          Υπάρχει η δυνατότητα διορθωτικών μαθημάτων που επικεντρώνονται στα σημεία που ο μαθητής παρουσιάζει ελλείψεις.

 •         Παρέχεται η ευκαιρία στο δάσκαλο να δημιουργήσει τα δικά του μαθήματα και να παρακολουθεί τη πρόοδο των μαθητών μέσα από τα αρχεία βαθμολογίας.

Οι αδυναμίες του προγράμματος

 •          Η ανταπόκριση του προγράμματος όσον αφορά την ορθότητα των απαντήσεων των μαθητών περιορίζεται σε ΣΩΣΤΟ – ΛΑΘΟΣ, χωρίς να δίνονται άλλες εξηγήσεις και χωρίς να παραπέμπεται ο μαθητής στο σχετικό κεφάλαιο της Γραμματικής..

 •          Δεν υπάρχει συνοχή ανάμεσα στα μαθήματα του επιπέδου αλλά ούτε ανάμεσα στα επιμέρους στοιχεία του κάθε μαθήματος.

 •          Αν και υποτίθεται ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ακολουθούν ο καθένας τη δική του πορεία, στη πραγματικότητα τα μαθήματα είναι σχεδιασμένα να γίνονται με μια γραμμική ακολουθία (Explore, Practice, Game , Tests).

 •          O τομέας της ομιλίας ζητά από τους μαθητές να ακούσουν ένα διάλογο και έπειτα να «παίξουν» το ρόλο ενός από τους ομιλητές. Προυποθέτει έτσι ότι ο μαθητής, αφού ακούσει το διάλογο μερικές φορές,  θα τον απομνημονεύσει. Αυτό που οι μαθητές έκαναν ήταν να γράφουν το διάλογο στα τετράδια και μετά να διαβάζουν από τις σημειώσεις τους. Το βρήκα  απογοητευτικό να απαιτείται από το μαθητή απομνημονευτική ικανότητα και όχι  ανάπτυξη των ικανοτήτων κατανόησης που διαθέτουν. Η δραστηριότητα θα λειτουργούσε θετικά αν έδινε στους μαθητές το λεξιλόγιο που χρειάζονται και μετά ένα «σενάριο» για να κινηθούν με σχετική ανεξαρτησία.

 •          Ο τομέας ακουστικής ικανότητας (listening) δεν είναι ικανοποιητικός. Η ποιότητα ηχογράφησης και αναπαραγωγής του ήχου είναι εξαιρετική  και οι μαθητές θα μπορούσαν πραγματικά να επωφεληθούν και να βελτιώσουν την ακουστική τους ικανότητα.. Όμως η δυνατότητα να επιλέγουν ένα εικονίδιο και να διαβάζουν το κείμενο του listening  αναιρεί την όλη διαδικασία της ακουστικής κατανόησης.

 •          Η ακουστική κατανόηση δεν διευκολύνεται και από το γεγονός ότι το πρόγραμμα ζητάει από τους μαθητές να ακούσουν, αλλά δεν έχει καμία άσκηση πάνω σ΄ αυτό, δεν τους ζητάει να κάνουν τίποτε άλλο. Δεν υπάρχουν δραστηριότητες που να βασίζονται στο listening!

 •          Υπάρχουν δύο σημαντικά προβλήματα με την ηχογράφηση. Το μέγιστο χρονικό διάστημα ηχογράφησης είναι 15 δευτερόλεπτα. Αυτό το περιορισμένο χρονικό πλαίσιο δεν μπορεί να συντηρήσει καμία μορφή διαλόγου, όσο απλή και αν είναι. Στη περίπτωση μας κατέφυγα σε δικές μου ερωτήσεις κατανόησης κειμένου που μπορούσαν να απαντηθούν σε χρόνο μικρότερο των 15 δευτερολέπτων και για τις οποίες ζήτησα από τους μαθητές να ηχογραφήσουν τις απαντήσεις τους. Ακόμη κι έτσι όμως, δεν είχα τη δυνατότητα να ακούσω τις απαντήσεις των μαθητών – ο μόνος τρόπος να έχω τις απαντήσεις τους ήταν να τις γράψουν στο φύλλο δραστηριοτήτων. Βρίσκω πολύ δύσκολο να αναγνωρίσω τον εκπαιδευτικό σκοπό πίσω από αυτή τη λειτουργία.

 •          Η πιστοποίηση (documentation) του προγράμματος ισχυρίζεται ότι η δυνατότητα ηχογράφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξασκηθούν οι μαθητές στη προφορά. Πραγματικά από το λίγο που μπορέσαμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα για αυτό το σκοπό είδαμε ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες προς αυτή τη κατεύθυνση. Όμως, μόνο όταν ένας σταθμός χρησιμοποιεί τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Αν δύο ή περισσότεροι σταθμοί εργασίας επιχειρήσουν την εξάσκηση της προφοράς ταυτόχρονα, το πρόγραμμα «κολλάει» και πρέπει να γίνει επανεκκίνηση των υπολογιστών. Καθώς τα μηχανήματα στο εργαστήριο μας υπερκαλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις του προγράμματος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει αυτό. Η εφαρμογή ήταν πολύ δημοφιλής με τους μαθητές που απογοητεύθηκαν πολύ όταν τους ζητήσαμε να μη τη χρησιμοποιούν.

 •          Ένα πολύ σοβαρό μειονέκτημα του προγράμματος είναι η αδυναμία αποθήκευσης των απαντήσεων των μαθητών. Αυτό είναι ιδιαίτερα προβληματικό με τις μεγάλες ασκήσεις που έχουν 30 ή 45 ερωτήσεις. Αν το κουδούνι χτυπήσει όταν οι μαθητές είναι ‘στη μέση’ αυτών των ασκήσεων ή θα πρέπει να χάσουν το διάλειμμα τους (ώστε να τελειώσουν την άσκηση και να  αποθηκευτεί ο βαθμός τους) ή θα πρέπει να την αφήσουν για την άλλη φορά (οπότε θα αρχίσουν από την αρχή).

 •          Η παραγωγή γραπτού λόγου (Writing) έχει πολύ περιορισμένο αριθμό θεμάτων. Αν και προσφέρει καλές ιδέες για τα γράμματα διαμαρτυρίας, δίνει δύο ασκήσεις στους μαθητές – και αυτό ολοκληρώνει το Writing για το επίπεδο Intermediate I . 

 •          Η έλλειψη δυνατοτήτων αποθήκευσης σημαίνει ότι όλες οι απαντήσεις των μαθητών σβήνονται αυτόματα όταν οι μαθητές εγκαταλείψουν το πρόγραμμα. Ετσι, αν θέλουν να ‘φύγουν’ από μια άσκηση αλλά μετά να ‘ξαναγυρίσουν’ για να ξαναδούν τις απαντήσεις τους, θα βρεθούν μπροστά σε  μια νέα οθόνη με ασκήσεις που πρέπει να ξανακάνουν από την αρχή. Η μόνη δυνατότητα που έχουν για να πάρουν ένα αντίγραφο της δουλειάς τους είναι στο writing, όπου μπορούν να εκτυπώσουν αυτό που έγραψαν. Αν όμως πάνε στην επόμενη δραστηριότητα και μετά επιστρέψουν στην ‘έκθεση’ τους, θα δουν ότι το πρόγραμμα δεν την έχει κρατήσει- αυτό σημαίνει πάλι πως βρίσκονται μπροστά σε μια άσκηση που πρέπει να ξανακάνουν. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση και προκάλεσε πολλές διαμαρτυρίες στις τάξεις μου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Το English Discoveries είναι ένα πρόγραμμα με θαυμάσια γραφικά και ήχο που προσφέρει στους μαθητές ικανοποιητική εξάσκηση στο τομέα της Γραμματικής και του Λεξιλογίου, Όμως όλες οι ασκήσεις είναι ασκήσεις συμπλήρωσης κενών από απαντήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι μαθητές δεν παράγουν γραπτό λόγο. Αν και οι κατασκευαστές του προγράμματος ισχυρίζονται ότι το πρόγραμμα εξασκεί τους μαθητές σε γλώσσα επικοινωνίας, αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται.

Το English Discoveries μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξάσκηση και ενίσχυση γραμματικών φαινομένων. Έχει οπωσδήποτε δυνατότητες εφαρμογής ιδίως σε ότι αφορά τα μαθήματα του δασκάλου. Όμως έχει και σοβαρές αδυναμίες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπισθούν πριν μπορέσουμε να πούμε ότι το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.

 

Διονυσία Γασπαρινάτου

Καθηγήτρια Αγγλικής γλώσσας

1ο Ενιαίο Λύκειο Υμηττού

 

 


 

<----- ΑρχικήΗρόδοτος
English Discoveries
Μυκηναϊκός πολιτισμός
 
21 εν πλω
Λογανάλυση

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com