Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

M I N I M A   D I G I T A L I A 

Μυκηναϊκός Πολιτισμός

Ο μικρόκοσμος «Μυκηναϊκός πολιτισμός» έχει υλοποιηθεί στο περιβάλλον του Αβακίου E-slate. Απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου.
Δημιουργός:
Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ερευνητική Μονάδα 3: Learning Technology Group)

Διάθεση :Το λογισμικό διατίθεται ως τμήμα (Μικρόκοσμος) του περιβάλλοντος E-Slate, είτε σε μορφή CD-ROM είτε σε μορφή on-line download από τη διεύθυνση http://E-Slate.cti.gr . Έχει διανεμηθεί σε σχολεία της χώρας σύμφωνα με την ενέργεια "Οδύσσεια" του Α' ΕΠΕΑΕΚ.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Πρόκειται για λογισμικό διερευνητικού χαρακτήρα. Διαθέτει επιπλέον δυνατότητες εκμετάλλευσης διαδικτύου. Όπως είδαμε στη διδακτική πράξη προάγει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.

ΣΕΝΑΡΙΟ
Ο μαθητής παίζει το ρόλο του αρχαιολόγου - ερευνητή. Διενεργεί πλασματικές ανασκαφές σε αρχαιολογικούς χώρους που επιλέγει ο ίδιος. Στη συνέχεια προσπαθεί να ερμηνεύσει τα ευρήματα. Του δίνεται η δυνατότητα μέσα από υπερδεσμούς να ανακαλύψει τη ζωή της Μυκηναϊκής εποχής αντλώντας ιστορικές πληροφορίες.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Βάσεις δεδομένων ευρημάτων – τετράδια
Χάρτες
Συνοδευτικό υλικό – κείμενα , φωτογραφίες, σύνδεσμοι για επίσκεψη σε μουσεία
Δυνατότητα ανταλλαγής σημειώσεων με άλλα σχολεία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
Να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά χαρακτηριστικά του Μυκηναϊκού πολιτισμού
Να κατανοήσουν ότι η αξιοπιστία της ιστορικής αφήγησης θεμελιώνεται με τη μελέτη αρχαιολογικών ευρημάτων.
Να αποκτήσουν την ικανότητα να μελετούν ένα αρχαιολογικό εύρημα και να εξάγουν πληροφορίες από αυτό
Να εξοικειωθούν στην παρατήρηση εικόνας, με σκοπό την εξαγωγή πληροφοριών και τη συναγωγή συμπερασμάτων.
Να διατυπώνουν ερωτήματα και να υλοποιούν ένα σχέδιο έρευνας.

ΔΟΜΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Βασική – εναλλακτική μορφή
Πορεία δομείται με βάση τα ερωτήματα
Προσέγγιση με παρατήρηση εικόνων και αλληλοσυσχετισμό των πληροφοριών που παρέχουν.
Πίνακας προκαθορισμένων χαρακτηριστικών (χρόνος , χρήση, υλικό, διάκοσμος) που μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους.
 

Τ.Γ.

 


 

<----- Αρχική 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com