Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

Ξημερώνει η 11η Σεπτεμβρίου - Η ιστορία συμβαίνει στο διαδίκτυο 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες

Φύλλο εργασίας 1 – Η εμφάνιση & το περιεχόμενο του πρωτοσέλιδου/ιστοσελίδας 

Για τις ιστοσελίδες προτείνεται ο δεσμός: http://www.interactivepublishing.net/september/browse.php?country_code=us

Αρχείο των ελληνικών πρωτοσέλιδων στη διεύθυνση www.netschoolbook.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: Προτάσεις νέας εσοδείας > Ξημερώνει η 11 Σεπτεμβρίου > Τα πρωτοσέλιδα

 

  • Παρατηρήστε τον τίτλο (σχολιάστε το μέγεθος, το χρώμα, την ύπαρξη επιθέτων, αν υπάρχει κυρίαρχη λέξη΄ είναι ευμνημόνευτος; Δελεάζει τον υποψήφιο αναγνώστη;)

Κάθε τίτλος εξετάζεται ως προς:

α) το είδος στο οποίο ανήκει (ονοματικός, ρηματικός),

β) το συντακτικό σχήμα που παρουσιάζει (σειρά των όρων της πρότασης),

γ) τα λεκτικά στοιχεία που ελλείπουν,

δ) τα ρητορικά σχήματα που παρουσιάζει και

στ) τα λεκτικά στοιχεία που είναι δυνατό να παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη γλωσσική ανάλυση (νεολογισμοί, λέξεις και εκφράσεις του καθημερινού λόγου κτλ.).

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το αρχείο: titloi.xls

  • Αν υποθέσουμε ότι είστε ο ιστορικός του μέλλοντος, σας δίνονται πληροφορίες για το γεγονός;
  • Παρατηρήστε τις εικόνες; (είναι μία ή πολλές; Κρίνετε επιτυχημένη την επιλογή; γιατί; Πιστεύετε ότι οι δημοσιογράφοι στοχεύουν στην πρόκληση συναισθημάτων; Με ποιον τρόπο το επιτυγχάνουν αυτό;)
  • Ποια είναι η αναλογία κειμένου –εικόνας;
  • Υπάρχουν διαφημίσεις;
  • Υπάρχει κύριο άρθρο;
  • Εντοπίστε στοιχεία :

α) που αποκαλύπτουν την άποψη των δημοσιογράφων

β) που είναι δυνατόν να επιδράσουν στη συναισθηματική κατάσταση του αναγνώστη

γ) που διαμορφώνουν στάσεις

  • Υπάρχουν στοιχεία που αποσιωπούνται;

Στις σελίδες / εφημερίδες που παρατηρήσατε διαπιστώσατε έκφραση συναισθημάτων (άμεση –έμμεση)

Συναίσθημα

Εφημερίδα / Δικτυακός τόπος

Μέσο έκφρασης (λόγος-εικόνα)

Αρχικές αντιδράσεις

(Σοκ, δυσπιστία, μούδιασμα)

 

 

Θλίψη

(αίσθημα απώλειας, συλλυπητήρια)

 

 

Θρησκευτικό συναίσθημα

 

 

Άλλο, σημειώστε τι

 

 

 

 

 

 

Οι φωτογραφίες που περιλαμβάνουν σε ποια κατηγορία κατατάσσονται

Οι φωτογραφίες είναι

Αριθμός φωτογραφιών

Εφημερίδα / Δικτυακός τόπος

Ενημερωτικές

 

 

Αναμνηστικές

 

 

Διηγούνται μία ιστορία

 

 

Έντονα συναισθηματικές

 

 

Άλλο, σημειώστε τι

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

 Αν τροποποιήσετε τα γραφικά, το κεντρικό θέμα ή μόνο τους τίτλους, πόσο διαφοροποιείται το μήνυμα;

Χρησιμοποιούν οι συγκεκριμένες ιστοσελίδες την εικόνα και το χρώμα για να «περάσουν» μηνύματα;

Πώς αντιλαμβάνεστε τη φράση «το μέσο είναι το μήνυμα;»

 

 

 


 Φύλλο εργασίας 2  – Οι λειτουργίες της ιστοσελίδας/ πρωτοσέλιδου

 

Υπάρχει δυνατότητα αυτενέργειας του αναγνώστη; Του προσφέρεται η δυνατότητα συμμετοχής; σχολιασμού; με ποιον τρόπο;

Εκείνη την ημέρα πολλοί χρειάστηκαν συναισθηματική στήριξη. Ποιο μέσο πιστεύετε ότι υποστηρίζει καλύτερα αυτή τη λειτουργία; Γιατί;

Πόσο εύκολα μπορεί να διαβάσει μία γνώμη που έρχεται σε αντίθεση με την κυρίαρχη;

Με ποιον τρόπο μπορεί ο αναγνώστης να ερευνήσει την αξιοπιστία μιας πηγής;

 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Κατασκευάστε το δικό σας πρωτοσέλιδο. (Προτείνεται η αξιοποίηση του επεξεργαστή κειμένου ή του λογισμικού παρουσιάσεων)

Κατά την παρουσίαση στην ολομέλεια, θα θέλαμε να αναφερθείτε στα προβλήματα που συναντήσατε. Ποια εικόνα επιλέγετε ως κεντρική;

Ποιος είναι ο κεντρικός σας τίτλος; Πού δίνεται έμφαση στην σελίδα που σχεδιάσατε;

 ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (στο σπίτι) 
Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ της ενημέρωσης που προσφέρει το διαδίκτυο από τη μία και οι εφημερίδες από την άλλη, όσον αφορά τον τρόπο πρόσληψης των συμβάντων και των συνεπειών τους;

 

<----- Αρχική

Σενάριο διδασκαλίας


Υποστηρικτικό υλικό για διδάσκοντες


Τα πρωτοσέλιδα των ελληνικών εφημερίδων


Η διαφορά των μέσων


Ο ρόλος του διαδικτύου


Το διαδίκτυο υποστηρίζει το αντιπολεμικό κίνημα

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com