Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία ΥπερδεσμοίΕπιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία 

2006-7

e-learning

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον

Ημερομηνία Διαφάνειες Ειδική Βιβλιογραφία
30/10/06 Αξιοποίηση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς
 
k1.1.a-introduction.ppt

Μύθοι και αλήθειες για τις ΤΠΕ

1εισαγωγικά-εκπ-τεχνολογια.doc
Αρθρο Γ. Μπαμπινιώτη Νέες τεχνολογίες και ποιοτική παιδεία 
Σ. Βοσνιάδου Πως μαθαίνουν οι μαθητές
Μ. Κορδάκη: Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια Εκπαίδευση: Προβληματισμοί και προτάσεις
6/11/06
Θέματα σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων

Συνεργατική μάθηση - Ενεργητική μάθηση

Θεωρίες μάθησης και ΤΠΕ - 2θεωριες-μάθησης.doc
 
- Hossain S. et al. IT adoption in British and Greek Secondary Education: Issues and reflections
13/11/06 Εργαλεία σχεδίασης ιστοσελίδων

Βάζοντας τα θεμέλια του δικού σας δικτυακού τόπου

Οργάνωση υλικού - Σχεδίαση "επί χάρτου"
www.useit.com/alertbox/9605.html

http://bad.webpagesthatsuck.com

www.webpagesthatsuck.com
20/11/06
Data mining - Μηχανές αναζήτησης όλα όσα θέλατε να μάθετε και δεν τολμούσατε να ρωτήσετε
Deep google

Συγκριτικός πίνακας μηχανών αναζήτησης
27/11/06 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση

k1.1.b-introduction.ppt

Χρονολογικές φάσεις ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση
 
- Κοντογιαννοπούλου -Πολυδωρίδη Κ. Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης νέων τεχνολογιών στο σχολείο, Σύγχρονα θέματα, τευχ. 46-47, σ.77-93, 1991
4/12/2006 Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης
Παραδείγματα και αξιολόγηση προτάσεων αξιοποίησης επεξεργαστή κειμένου.

Σχεδιασμός mock-up page -σελίδα παρουσίασης- ονοματολογία - οργάνωση δικτυακού τόπου

Frontpage tutorial
11/12/2006 Εισαγωγή εικόνων στο δικτυακό τόπο

Βασικά στοιχεία επεξεργασίας εικόνων - τυπολογία
 

tips & templates

Το χρώμα διαδικτυακώς
18/12/2006 Διαθέσιμες υπηρεσίες στο διαδίκτυο e-mail, newsgroups, FTP, chat
Διαδικτυακά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση
Μεταμηχανές αναζήτησης
 
8/01/2007 WEB 2.0. H δεύτερη γενιά του διαδικτύου

blogs - wikis - podcasts - mashups

web 2.0 applications
15/01/2007 Κατηγορίες, χαρακτηριστικά και κριτήρια αξιολόγησης εκπ. λογισμικού  
22/01/2007 Εκπαιδευτική αξιοποίηση google earth
Εισαγωγή στο διερευνητικό εκπαιδευτικό λογισμικό
Εκπαιδευτική αξιοποίηση εργαλείων γενικής χρήσης
Επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις, ηλ. ταχυδρομείο, εννοιολογικοί χάρτες
Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας
12/2/2007 Επεξεργασία πολυμεσικού υλικού
format αρχείων ήχου -μετατροπές
 
26/2/2007 Ασφάλεια στο διαδίκτυο και άλλα ανέκδοτα  
  Διδακτικές χρήσεις του Διαδικτύου και των πόρων του

Κοινότητες μάθησης
 
CSILE – Computer Supported Intentional Learning Environments
http://csile.oise.on.ca

COVIS – Learning through Collaborative Visualization
http://www.covis.nwu.edu
  Microsoft FrontPage I Σχεδιασμός Διεπαφής Html_tutorial.zip Γράφοντας HTML
  Microsoft FrontPage II Ανάπτυξη Ιστοσελίδας Ι Μαθήματα Κατασκευής Web Σελίδων με τη Γλώσσα HTML
  Microsoft FrontPage III - Ανάπτυξη Ιστοσελίδας ΙΙ Lynch P.& Horton S., Web Style Guide: Basic Design Principles for Creating Web Sites, Yale University Press, 2nd Edition, 2002.

usableweb.org 
  Ανάπτυξη Ιστοσελίδας ΙΙI  CSS design  CSS Zen Garden του Dave Shea. W3C WAI - web accessibility initiative

NCSU CUD - Centre for Universal Design

Microsoft assistive technologies site
  Ανάπτυξη Ιστοσελίδας ΙV

Σχετικά με το web 2.0

Εκπαιδευτική αξιοποίηση του web 2.0

W3C Semantic Web Activity del.icio.us
google earth communities
  Παρουσίαση εργασιών ομάδων  
Google Groups Subscribe to netschoolbook
Email:
Browse Archives at groups.google.com

 

Google Groups netschoolbook
Browse Archives at groups.google.com


Βιβλιογραφία:

Αβούρης, Ν. (2000): Εισαγωγή στην επικοινωνία Ανθρώπου - Υπολογιστή, Δίαυλος, Αθήνα.

Βοσνιάδου Σ. Παιδιά, σχολεία και υπολογιστές, Gutenberg, 2006

Κόμης, Β. (επιμέλεια) (2000). Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας στην εκπαίδευση. Πρακτικά εισηγήσεων 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή. Πάτρα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.

Μικρόπουλος Τ. (2000): Εκπαιδευτικό λογισμικό: Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων. Εκδ. Κλειδάριθμος, Αθήνα.

Μακράκης Β. (2000): Υπερμέσα στην Εκπαίδευση. Μια κοινωνικο-εποκοδομιστική προσέγγιση, εκδ. ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ, Αθήνα.

Νικολαΐδου Σ. & Γιακουμάτου Τ. (2001): Διαδίκτυο και Διδασκαλία, Ένας οδηγός για κάθε ενδιαφερόμενο και πολλές προτάσεις για τους φιλολόγους, εκδ. Κέδρος, 2001.

Papert, S. (1991): Νοητικές θύελλες. (μετάφραση Αίγλη Σταματίου) εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα.

Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (1999). Πληροφορική και Εκπαίδευση. Συνολική προσέγγιση. Τόμος Α'. Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων.

Σολωμονίδου, Χ. (2001): Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία: Υπολογιστές και μάθηση στην Κοινωνία της Γνώσης. Εκδ. ΚΩΔΙΚΑΣ, Θεσσαλονίκη.

Τζιμογιάννης, Α. (επιμέλεια). (1999). Πληροφορική και εκπαίδευση. Πρακτικά Πανελληνίου Συνδερίου. Ιωάννινα: Εκδόσεις Συλλόγου καθηγητών Πληροφορικής Ηπείρου.

Σχεδιασμός Διεπαφής

Marcus, A. (1992). Graphic design for electronic documents and user interfaces. NY: ACM Press.

Norman, D. (1993). Things that make us smart: Defending human attributes in the age of the machine. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley.

Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. NY: Academic Press.

Winograd, T. (1996). Bringing design to software. NY: ACM Press.

Nardi, B.A. (Ed.). (1996). Context and consciousness. Activity theory and human-computer interaction. MIT press.

Nielsen, J. (1999). Designing web usability. Indianapolis, Indiana: New Riders Publishing.

Tufte, E. (2001). The visual display of quantitative information (2nd Ed.). Cheshire, CT: Graphics Press.Τα πρακτικά των συνεδρίων της ΕΤΠΕ www.etpe.gr

 


 

<----- Αρχική

Οδηγίες

 Βlog


Επιμένετε
να επιμορφωθείτε;

 


 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com