ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ

Back to menu

 

 

 

 

1. Είναι ξεκάθαρο ποιος είναι ο συγγραφέας της ιστοσελίδας;

 

Όταν επισκέπτεστε για πρώτη φορά ένα δικτυακό τόπο χρειάζεται να ελέγξετε ποιος είναι ο συγγραφέας και ποιος ο σχεδιαστής της. Ο καθένας μπορεί να δημοσιεύει στο διαδίκτυο και να παρουσιάζεται ως ειδικός σε ένα αντικείμενο. Αυτό όμως δεν είναι πάντα αλήθεια.

Picture of an expert

 

 

Να ερευνήσετε για στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο συγγραφέας διαθέτει κάποια τυπικά προσόντα.

 

 

 

more button Ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε μία ιστοσελίδα;

(όνομα συντάκτη και βιογραφικό, όνομα οργανισμού, παραπομπές στις πηγές, κοινό στο οποίο απευθύνεται)

 

Ξεκινήστε ψάχνοντας το όνομα του συγγραφέα. Αυτό συνήθως εντοπίζεται είτε στον τίτλο είτε στο κάτω μέρος της σελίδας. Συχνά εκεί θα βρείτε και το όνομα του οργανισμού ή της εταιρείας που είναι οι ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου τόπου.

 

 Κι αν δεν μπορώ να εντοπίσω συγγραφέα; more button

 

warning button Τι γίνεται εάν η σελίδα με παραπέμπει σε άλλον οργανισμό;

Who is it?Από τη στιγμή που θα εντοπίσετε ένα όνομα προσώπου ή οργανισμού μπορείτε να ελέγξετε την αξιοπιστία του. Απευθυνθείτε είτε στο δάσκαλό σας είτε σε κάποιον ειδικό. Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να σας κατευθύνει.

 

 

telephone

 

Εφόσον εντοπίσατε το συγγραφέα εξετάστε εάν υπάρχει τρόπος επικοινωνίας μαζί του. Συνήθως δίνεται στο υποσέλιδο μία διεύθυνση, είτε ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε οδού σπανιότερα ένα τηλέφωνο.