Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Βραβείο για τη χρήση ΤΠΕΗ ΟΥΝΕΣΚΟ προκηρύσσει Βραβείο για τη Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ) για το 2008.
Το Βραβείο αυτό θεσμοθετήθηκε το 2005 από το Βασίλειο του Μπαχρέιν με την υπ. αρ. απόφαση 56 του Εκτελεστικού Γραφείου της ΟΥΝΕΣΚΟ κατά την 172η συνεδρίασή του. Το Βραβείο θα απονεμηθεί για 3η φορά στις 14 Ιανουαρίου 2009, σε τελετή που θα γίνει στην έδρα της ΟΥΝΕΣΚΟ στο Παρίσι.
Το Βραβείο απονέμεται σε πρόσωπα, ιδρύματα, φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για προγράμματα ή δραστηριότητες που αποτελούν εξαιρετικά παραδείγματα καλής πρακτικής και δημιουργικής χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έτσι ώστε να αναβαθμιστεί η εκμάθηση, η διδασκαλία και συνολικά οι εκπαιδευτικές επιδόσεις στις ΤΠΕ.
Το θέμα για το 2008 είναι «Ψηφιακές ευκαιρίες: Προετοιμάζοντας τους Σπουδαστές για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα».
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.unesco.org → education → news → ICTs in Education Prize: call for nominations → More about the 2008 UNESCO King Bin Isa Al-Khalifa Prize.

http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=26847&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η ΟΥΝΕΣΚΟ δεν δέχεται υποψηφιότητες οι οποίες θα κατατεθούν απευθείας στο διεθνή οργανισμό.
Οι υποψηφιότητες για την Ελλάδα θα κατατεθούν στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Δ/νση Διεθνών Εκπαιδευτικών Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών Οργανισμών, έως 15 Ιουλίου 2008 δεδομένου ότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων στην ΟΥΝΕΣΚΟ είναι η 31η Αυγούστου και η υπηρεσία μας χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες.
Οι τελικές υποψηφιότητες θα υποβληθούν στο αρμόδιο τμήμα της ΟΥΝΕΣΚΟ μέσω της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την ΟΥΝΕΣΚΟ.
Κάθε κράτος-μέλος δικαιούται να υποβάλει έως δύο το πολύ υποψηφιότητες. Ως εκ τούτου, σε περίπτωση που υπάρξουν άνω των δύο υποψηφιοτήτων θα γίνει επιλογή βάσει των κριτηρίων που θέτει ο διεθνής οργανισμός, από επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Κάθε υποψήφιος παρακαλείται να καταθέσει στην αγγλική γλώσσα:
• Περιγραφή του προφίλ του καθώς και των επιτευγμάτων του
• Περίληψη της εργασίας του ή των αποτελεσμάτων της εργασίας του, δημοσιεύσεις και άλλα σημαντικά υποστηρικτικά έγγραφα (έως 1000 λέξεις)
• Περιγραφή της συμβολής του έργου του στους στόχους του Βραβείου (έως 150 λέξεις)
• Ένα δείγμα/παρουσίαση της εργασίας του, κατά προτίμηση σε εκτυπώσιμη ψηφιακή μορφή
 

 


 

<----- ΑρχικήTerra's blog

Επιμένετε
να επιμορφωθείτε;

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην Χρήση και Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διδακτική Διαδικασία 2008

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com