Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


Μάθημα ΧΧΙ : ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ PISAURUM

Απόλυτη Αφαιρετική


 

Brenno duce Galli, apud Alliam flumen delētis legiōnibus Rōmanōrum,

Υπό την αρχηγία του Βρέννου οι Γαλάτες, αφού κατατρόπωσαν τις λεγεώνες των Ρωμαίων κοντά στον ποταμό Αλία,

evertērunt urbem Romam praeter Capitōlium,

κατέστρεψαν εντελώς την πόλη της Ρώμης, εκτός από το Καπιτώλιο

pro quo immensam pecuniam accepērunt.

για το οποίο ως αντάλλαγμα πήραν τεράστια χρηματικά ποσά.

 Tum Camillus, qui diu apud Ardeam in exilio fuerat

 Τότε ο Κάμιλλος, που είχε βρεθεί εξόριστος για πολύ καιρό κοντά στην Αρδέα

 propter Vēientānam praedam non aequo iure divīsam,

εξαιτίας της λείας από τους Βήιους που δεν είχε μοιραστεί ακριβοδίκαια

absens dictātor est factus;

εκλέχτηκε δικτάτορας αν και απουσίαζε.

is Gallos iam abeuntes secūtus est:

αυτός ακολούθησε τους Γαλάτες όταν πια έφευγαν:

quibus interemptis aurum omne recēpit.

αφού τους εξολόθρευσε πήρε πίσω όλο το χρυσάφι.

 Quod illic appensum civitāti nomen dedit:

Επειδή αυτό ζυγίστηκε εκεί έδωσε το όνομα στην πολιτεία:

nam Pisaurum dicitur, quod illic aurum pensātum est.

ονομάζεται δηλαδή Πίσαυρο επειδή εκεί ζυγίστηκε το χρυσάφι.

Post hoc factum rediit in exilium, unde tamen rogātus reversus est.

Μετά από αυτή την πράξη γύρισε στην εξορία από όπου όμως επέστρεψε αφού τον παρακάλεσαν

 

Ουσιαστικά   Ρήματα

1η κλίση

  1η συζυγία
pecunia-ae   penso
Ardea-ae   rogo
praeda-ae    
     
    2η συζυγία
2η κλίση   pareo-parui-paritum-parēre
Brennus-i   3η συζυγία
Gallus-i   everto-verti-versum-vertere
Camillus-i   divido-divisi-divisum-dividere
exilium-ii   sequor-secutus sum-sequi
aurum-i   interimo-emi-emptum-imere
factum-i   recipio-cepi-ceptum-cipere (re+capio) 15
    appendo-pendi-pensum-pendere
3η κλίση   revertor-reverti-/reversus sum-reverti ημιαποθετικο ή αποθετικό
jus-juris ΟΥΔ.    
     
Επίθετα  

4η συζυγία

immensus-a-um   abeo-ii/ivi-itum-ire
aequus-a-um    
     

 

 

 

 


 

<----- Αρχική

 

Τα λατινικά ταξιδεύουν στο διαδίκτυο


ΧΧΙ-21

ΧΧΙΙΙ-23

 

 

 

 

 

 

  terracomputerata AT gmail DOT com