Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


Η συμβολή των ΝΤ στη διδακτική της ιστορίας

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΝΤ παρέχουν δυνατότητες για:

 • διαχείριση της πληροφορίας

 • μέτρηση και έλεγχο

 • μοντελοποίηση

 • οικοδόμηση γνώσης

 • αλληλεπίδραση

 • δημοσιοποίηση ιδεών, εργασιών

 • ενεργή συμμετοχή

 • συνεργατική μάθηση

έτσι έχουμε πλέον τη δυνατότητα να σχεδιάζουμε δραστηριότητες που βασίζονται:

 • σε αυθεντικά υλικά (αφού έχουμε πρόσβαση σε ιστορικές πηγές)

 • στην καλλιέργεια διαδικασιών έρευνας (αφού μπορούμε να εμπλέξουμε τους μαθητές με κατάλληλες ερωτήσεις)

 • στη διαθεματικότητα

 • στο διάλογο μεταξύ απομακρυσμένων σχολικών μονάδων (αφού έχουμε εργαλεία συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων)

Με την εισαγωγή των ΝΤ δημιουργούμε ένα νέο παιδαγωγικό πλαίσιο που δίνει έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων.

Οι αναπαραστάσεις αποκτούν δυναμικό χαρακτήρα

προσφέρουμε με αυτόν τον τρόπο στους μαθητές δυνατότητες δόμησης και χειρισμού

καθώς τις χειρίζονται οι έννοιες γίνονται εργαλείο κατανόησης (Δημαράκη, 2002)


Βασικές αρχές σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού Ιστορίας

Η έρευνα στο χώρο της Διδακτικής της Ιστορίας και της Γνωστικής Ψυχολογίας έχει δείξει ότι οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση των επιστημονικών εννοιών (Κάββουρα κ.α., 2000). Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές συχνά δυσκολεύονται
να κατανοήσουν ιστορικούς όρους,
δεν εντάσσουν τα ιστορικά γεγονότα σε συγκεκριμένο πλαίσιο χώρου και χρόνου,
δεν προτείνουν πολυδιάστατες και σύνθετες αιτιακές σχέσεις,
δεν κατανοούν ότι κάθε γεγονός είναι ανεπανάληπτο 'προϊόν' μιας κοινωνίας σε μια ιστορική στιγμή.
Δυσκολεύονται ακόμη να αντιληφθούν ότι η ιστορία δεν μελετά μόνο πολιτικά, στρατιωτικά και διπλωματικά γεγονότα, αλλά και την καθημερινή ζωή των ανθρώπων μιας εποχής.
Κατά την παραδοσιακή διδασκαλία της ιστορίας περιθωριοποιείται η χρήση των πηγών και η αξιοποίησή τους γίνεται αποσπασματικά.
Κατά την παραδοσιακή διδασκαλία έχουμε αναζήτηση πληροφορίας στο κείμενο του σχολικού βιβλίου που οδηγεί σε αδυναμία πρόσληψης σύνθετης γνώσης. Χρησιμοποιούνται ιστορικοί όροι που οι μαθητές δεν γνωρίζουν ποια ιστορική πραγματικότητα αποδίδουν.
Οι μαθητές παρουσιάζουν αδυναμία χρήσης και συσχετισμού ιστορικών πηγών με την ιστορική γνώση, αδυναμία επεξεργασίας και ερμηνείας ιστορικών πηγών. Συχνά δεν αντιλαμβάνονται ποια είναι τα συστατικά στοιχεία ενός ιστορικού γεγονότος Έτσι, περιορίζεται η δυνατότητα να αντιληφθούν οι μαθητές την πραγματική φύση της ιστορικής γνώσης, ενώ καλλιεργείται μια συγκεχυμένη και αντιεπιστημονική αντίληψη γι' αυτή.
Το λογισμικό ακολουθεί το μοντέλο διδακτικών μονάδων: δραστηριότητα , πηγές που συνδέονται με τη δραστηριότητα και ορίζουν την ιστορικότητα του πλαισίου και συνοδεύονται από σχόλια, ευρετήριο εννοιών, λέξεις-κλειδιά και εργασίες.
Το υπερμεσικά οργανωμένο πλαίσιο αναπαριστά τη πολύπλοκη δομή της ιστορικής γνώσης και προσφέρει:

 • πολλαπλές αναπαραστάσεις γνώσης με επιλεγμένο και επεξεργασμένο υλικό,

 • επιμέρους καθοδήγηση με συγκεκριμένα φύλλα εργασίας,

 • υψηλή οργάνωση χώρου εργασίας,

 • πολλαπλή διασύνδεση των ιστορικών πηγών με το πλαίσιο,

 • ευκολία στη χρήση του πλαισίου (χωρίς navigational overload) και

 • δυνατότητα ταυτόχρονης αναπαράστασης πολλαπλών πηγών.

Το εκπαιδευτικό λογισμικό σχεδιάζεται ώστε η διδασκαλία με αυτό να ενθαρρύνει:

- την αναζήτηση και επιλογή πληροφορίας στις πηγές,
- την ομαδοποίηση πληροφοριών και τη διαμόρφωση μιας αφηρημένης γενικής έννοιας - - που καλύπτει τα παραδείγματα των πληροφοριών.
- Την ένταξη στο πλαίσιο και εμπλοκή του μαθητή στη κατασκευή γνώσης,
- την καθοδήγηση βήμα-βήμα στην οικοδόμηση της έννοιας και στη κατασκευή γνώσης - - την υψηλή διασυνδεσιμότητα σύνθετης γνώσης και
- τη πρόσληψη σύνθετης γνώσης.

 

 


 

<----- ΑρχικήΔιδακτικοί σκοποί μαθήματος Ιστορίας

Ειδική διδακτική ιστορίας

When history becomes digitalized Δημοσίευση στην ευρωπαϊκή πύλη www.elearningeuropa.info

Όταν η Κλειώ μετακομίζει στο διαδίκτυο...

Διδάσκοντας ιστορία την εποχή του διαδικτύου pdf 207Kb
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό "Φιλολογική", Τεύχος 97, Δεκέμβριος 2006, σ.69-75

Αυτός ο κόσμος ο μικρός ο μέγας

Center for History and New Media (CHNM) at George Mason University

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνία:  terracomputerata AT gmail DOT com