Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

 

Μία διδακτική πρόταση για το μάθημα της γλώσσας: Πάμε σινεμά;

    

Σύντομη περιγραφή: Οι μαθητές ενημερώνονται για την τέχνη του κινηματογράφου, επιλέγουν μία ταινία που θα παρακολουθήσουν, οργανώνουν τη σχολική εκδήλωση, ασκούν κριτική στην ταινία.  

Θέμα του σεναρίου: Πάμε σινεμά;

Διδακτικά αντικείμενα: Νεοελληνική γλώσσα (δημοτικό – γυμνάσιο), Έκφραση – Έκθεση (Λύκειο).

Σχέση με το Πρόγραμμα Σπουδών: χρήση του διαδικτύου για την αναζήτηση και αξιοποίηση πληροφοριών, παραγωγή κειμένου σε ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας, ενίσχυση της διδασκαλίας ενοτήτων που περιλαμβάνονται στα σχολικά εγχειρίδια.

Τάξεις: Δημοτικό, Α΄Γυμνασίου, Β΄Λυκείου

Κριτήρια επιλογής σύμφωνα με το ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για το Δημοτικό- Γυμνάσιο και Λύκειο

·      Να  εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες στην άντληση και συλλογή στοιχείων και πληροφοριών και στην παραγωγή λόγου τεκμηριωμένου και σύνθετου.

·      Να αναπτυχθεί με τις ερευνητικές εργασίες πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας στη σχολική και εξωσχολική ζωή.

·      Να μπορούν οι μαθητές να συγκεντρώνουν στοιχεία και πληροφορίες από διάφορες πηγές (γραπτές ή προφορικές), να τις επεξεργάζονται και τέλος να συνθέτουν μια εργασία στην οποία να εκφράζουν και να τεκμηριώνουν τις δικές τους απόψεις και ιδέες.

·      Να εξοικειωθούν οι μαθητές/τριες με την τεχνολογία της πληροφορικής, ώστε να μπορούν  να διαβάζουν και να γράφουν κείμενα μέσω των Η/Υ και να επικοινωνούν μέσω  των Η/Υ ως πομποί ή δέκτες.

 

Σκοποί:

Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:

-         Να κατανοήσουν ως σημασία και ως πρόθεση το περιεχόμενο των ιστοσελίδων με τις οποίες έρχονται σε επαφή και να χρησιμοποιήσουν τα γλωσσικά μέσα με τρόπο, ώστε να παράγουν λόγο αποτελεσματικό και κατάλληλο για κάθε ειδική περίσταση επικοινωνίας.

-         Να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για να ανακαλύψουν νέες γνώσεις και εμπειρίες και να ικανοποιήσουν έτσι τις πρακτικές, συναισθηματικές και πνευματικές τους ανάγκες.

-         Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη του κινηματογράφου και ειδικότερα με τις αρχές κατανόησης και προσέγγισης της κινηματογραφικής αφήγησης.

-          Να παράγουν προσχεδιασμένο προφορικό λόγο αναφορικά με την ταινία που θα παρακολουθήσουν

 

 

Επιδιώξεις του σεναρίου μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες:

Επιδιώκεται οι μαθητές/τριες:

Να ασκηθούν στην ελεύθερη προφορική έκφραση

Να κατανοήσουν γραπτό λόγο – από επιλεγμένες ιστοσελίδες

Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους

Να ασκηθούν στην αναζήτηση και άντληση πληροφοριών μέσα από εξειδικευμένες ιστοσελίδες.

Να εξοικειωθούν με κείμενα κινηματογραφικής κριτικής και να κατανοήσουν το ρόλο τους.

Να εμπλακούν σε πραγματικές περιστάσεις επικοινωνίας.

Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού λόγου. Να ασκηθούν στη διαδικασία διαμόρφωσης ενός κειμένου με συγκεκριμένους αποδέκτες.

 

Προβλεπόμενος χρόνος: 2 - 6 διδακτικές ώρες.

Απαιτούμενο λογισμικό: Word, Internet Explorer.

Πορεία διδασκαλίας - Δραστηριότητες των μαθητών / τριών       

 

Α. Συζητάμε με τους μαθητές για την κινηματογραφική τέχνη και τις εμπειρίες τους από ταινίες που έχουν παρακολουθήσει.

Β. Συζητάμε με τους μαθητές για το ενδεχόμενο να παρακολουθήσουμε από κοινού μια ταινία. Η συζήτηση επικεντρώνεται στον τρόπο συλλογής σχετικών πληροφοριών.

Αφού τα παιδιά πουν ό,τι γνωρίζουν τους δίνουμε τις διευθύνσεις του διαδικτύου και τους καθοδηγούμε να αναζητήσουν πληροφορίες για ταινίες κατάλληλες για την ηλικία τους.

Γ. Συζητάμε με τους μαθητές μας για το πώς θα επιλέξουμε ποια ταινία θα παρακολουθήσουμε. Οι μαθητές επιλέγουν από ιστοσελίδες εφημερίδων κριτικές ταινιών. Ακολουθεί συζήτηση για τον τρόπο που παρουσιάζεται η κάθε ταινία.

Δ. Επιλέγεται η ταινία που θα παρακολουθήσουμε. Σχεδιάζουμε τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν, κρατήσεις, μετάβαση κτλ. Κάποιοι μαθητές αναλαμβάνουν εθελοντικά την οργάνωση.

Ε. Μετά την παρακολούθηση της ταινίας ανταλλάσσουμε σύντομα τις απόψεις μας και οι μαθητές αξιοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου συντάσσουν κριτική της ταινίας. Τα κείμενά τους απευθύνονται στους συμμαθητές τους άλλων τάξεων και προορίζονται να δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του σχολείου τους. Τα κείμενα διαβάζονται στην τάξη και επιλέγονται 2-3 για δημοσίευση.

 


 

 

Φύλλα εργασίας [1]

  1ο φύλλο εργασίας

 

Να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο για να αντλήσετε πληροφορίες για τις ταινίες που παίζονται αυτήν την περίοδο.

Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις :

Περιοδικό Αθηνόραμα (Αττική): www.athinorama.gr

Δικτυακός τόπος (Θεσσαλονίκη): www.031.gr

 

 

Πίνακας ταινιών

 

Όνομα Κινηματογράφου

Τίτλος του έργου

Διεύθυνση κινηματογράφου

Τηλέφωνο

Ώρες των παραστάσεων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3ο φύλλο εργασίας

(Γυμνάσιο – Λύκειο)

Να χρησιμοποιήσετε το διαδίκτυο για να αντλήσετε πληροφορίες για κριτικές παραστάσεων που παίζονται αυτήν την περίοδο.  

Προτείνεται ο διδάσκων να έχει ερευνήσει στις παρακάτω διευθύνσεις ώστε να κατευθύνει τους μαθητές στην επιλογή κριτικών του ίδιου έργου.

Επισκεφθείτε τις διευθύνσεις :

Εφημερίδα Το Βήμα http://tovima.dolnet.gr   Επιλέγουμε ΤΟ ΑΛΛΟ ΒΗΜΑ ή ΤΕΧΝΕΣ-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Εφημερίδα Τα Νέα http://ta-nea.dolnet.gr Επιλέγουμε το δεσμό ΣΙΝΕΜΑ στο δεξί πλαίσιο

Ελευθεροτυπία: www.enet.gr επιλέγουμε τον δεσμό "ΤΕΧΝΕΣ"

Καθημερινή: www.kathimerini.gr επιλέγουμε τη διαδρομή ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ >>ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Οι παρακάτω δραστηριότητες είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της επιμορφώτριας κας Νικολαίδου με τη φιλόλογο Κα Αργυρώ Κοκκινάκη του Γυμνασίου Ν.Σκοπού Σερρών.

Αφού διαβάσετε προσεκτικά την κριτική, απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Α1. Δώσε τα στοιχεία της κριτικής:

Τίτλος ταινίας:  
Σκηνοθέτης:  
Ονόματα ηθοποιών  
Έτος Παραγωγής:  
Όνομα κριτικού  
Είδος ταινίας: Κοινωνική o

τρόμου  (θρίλερ)o  ντοκιμαντερo

αστυνομικήo

πολεμικήo

δραματικήo

επιστημονικής φαντασίαςo  μουσική (μιούζικαλ)o Περιπέτειαo

κωμωδίαo


Α2. Αποτυπώστε τη δομή του κριτικού σημειώματος. Να το χωρίσετε σε εισαγωγή, κύριο μέρος και επίλογο και να δώσετε στο κάθε μέρος έναν πλαγιότιτλο:

Εισαγωγή

 

 
Κύριο μέρος 

 

 
Επίλογος

 

 


Α3.Θεωρείτε τη συγκ
εκριμένη κριτική κολακευτική και καλοπροαίρετη ή αυστηρή και επιτιμητική; Σημειώστε δύο από τα σχόλια του κριτικού από όπου φαίνεται η θετική ή αρνητική κριτική του.
 

Θετική  [...]   Αρνητική [...]
Σχόλιο1  
Σχόλιο2  


Α4. Συγκρίνετε τη συγκεκριμένη κριτική με μιαν άλλη που αφορά στην ίδια παράσταση. Τι έχετε να παρατηρήσετε για τα:

Γλώσσα:  
Ύφος:  
Οπτική γωνία:  
Δομή:  


Α5. Να απομονώσετε λέξεις που έχουν σχέση με την κριτική και να καταρτίσετε ειδικό λεξιλόγιο που θα σας χρειαστεί αργότερα:

Λεξιλόγιο:


Α6. Κατά τη γνώμη σου ο 2ος κριτικός: διατίμησε, υποτίμησε, υπερεκτίμησε, επιτίμησε, αποτίμησε, προτίμησε, εκτίμησε, συναποτίμησε, συνεκτίμησε την αξία του έργου; (υπογραμμίστε τα ρήματα που ισχύουν)

Α7. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε και σε ποια σημεία με την κριτική που ασκεί ο 1ος κριτικός;

Α8. Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω γράψτε ένα κριτικό σημείωμα για μια ταινία  που έχετε δει. (εναλλακτική με την Α7 ή στο σπίτι άσκηση)
(150-180 λέξεις)

ΕΠισκεφθείτε το δικτυακό τόπο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου www.filmfestival.gr [1] Ο αριθμός των λέξεων που θα καταγραφούν σε κάθε φύλλο εργασίας τίθεται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού.

 

 

 


 

<----- Αρχική

Επικοινωνία:  terracomputerata AT gmail DOT com