Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

Διαδικτυακές παρουσιάσεις 

Γιατί να εισάγουμε Η/Υ στα σχολεία μας;
Νέες τεχνολογίες και μάθηση
Τι μέλλει γενέσθαι;
Τι είναι το διαδίκτυο; τι εκπαιδευτικές εφαρμογές περιέχει;
Γιατί να μεταφέρω την τάξη μου στο διαδίκτυο;
Δίκτυα -διαδίκτυα και άξονες χρησιμοποίησης στην εκπαιδευτική διαδικασία
Η επίδραση των πολυμέσων και του διαδικτύου στη διδασκαλία μας
Εκπαιδευτικές χρήσεις του e-mail
Υπερκείμενο 1
Υπερκείμενα -υπερμέσα - πολυμέσα
Κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων
Ενας κόσμος που μεταβάλλεται...
Πολυμέσα - διαδίκτυο 2
Μία πρόταση για τη διδασκαλία της έκθεσης
Το λογισμικό Αβάκιο
 Ο 2Οος αιώνας ανήκει στον Hitler
Παρουσίαση του Ηλ. Κόμβου
Η πειθώ στη διαφήμιση Α-Γ΄Λυκείου
Η ιστορία συμβαίνει στο δι@δίκτυο

 

   

  


 

<------ Αρχική

terracomputerata AT gmail DOT comterracomputerata AT gmail DOT com