Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί

Η διδασκαλία της λογοτεχνίας

      -Άραγε, τα νέα δεδομένα επηρεάζουν τη διδασκαλία της λογοτεχνίας; Με ποιον τρόπο;

-Mε τους η/υ και το διαδίκτυο, o καθηγητής μπορεί:

Να προετοιμαστεί για το μάθημα. Η διευκόλυνση δεν αφορά μόνο στους διδάσκοντες που βρίσκονται απομακρυσμένοι από τα αστικά κέντρα αλλά και στους υπόλοιπους. Όσο ενημερωμένη και να είναι η βιβλιοθήκη μου, πάντα κάτι λείπει. Με το διαδίκτυο έχω ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αναζητήσω και, πιθανόν, να βρω το κείμενο που με ενδιαφέρει, να ερευνήσω τις πηγές, να έχω πρόσβαση σε αρχεία κ.τ.λ.

Ένα παράδειγμα: στον Ηλεκτρονικό Κόμβο του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, στο Τμήμα Διαγλωσσικής Μετάφρασης, http://www.komvos.edu.gr/diaglossiki/diaglossiki.htm οργανώθηκε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη για όσους διδάσκουν τη «Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία» στο Λύκειο. Εκεί βρίσκονται συγκεντρωμένες και ταξινομημένες σε φακέλους α) διαφορετικές από τις περιεχόμενες στο σχολικό εγχειρίδιο μεταφράσεις των λογοτεχνικών κειμένων, β) πρόσθετα κείμενα των υπό μελέτη συγγραφέων, γ) κριτικά κείμενα που αφορούν στο μελετώμενο κάθε φορά έργο, δ) σχετική βιβλιογραφία, ε) κείμενα θεωρίας της λογοτεχνίας τα οποία αναφέρονται σε λογοτεχνικά είδη, σχολές, ρεύματα κ.ο.κ. Ο διδάσκων και οι μαθητές μπορούν να επισκέπτονται τον Κόμβο και να αντλούν υλικό, να παίρνουν ιδέες, να προετοιμάζονται.[...]

Έχει ήδη προηγηθεί μεγάλη συζήτηση για το αν, και κατά πόσο, η λογοτεχνία είναι αντικείμενο που μπορεί να διδαχθεί και με ποιους όρους.[1] Τα ερωτηματικά παραμένουν:

-Δε μου αρκεί το βιβλίο για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας;

-Γιατί να ανακατέψω άλλα μέσα στη διδασκαλία μου;

-  Μήπως έτσι ξεστρατίζω το μάθημα από τους πραγματικούς του στόχους;

Επιδιωκόμενοι στόχοι:

Με την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της λογοτεχνίας:

Εκμεταλλευόμαστε τις μεγάλες δυνατότητες που παρέχει η χρήση των η/υ και του διαδικτύου στη διδασκαλία του μαθήματος, π.χ. άμεση πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, αρχεία και πηγές, αλλά και στις ιστοσελίδες των ίδιων των συγγραφέων. Όλα αυτά που μέχρι σήμερα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση στη διδασκαλία της λογοτεχνίας, από την εικόνα (αφίσα, σχέδιο, φωτογραφία, ζωγραφική), το video, τα cd με αναγνώσεις ή μελοποιήσεις κειμένων, ως τα λογοτεχνικά αρχεία ή τα αρχεία των εφημερίδων, τις μεγάλες βιβλιοθήκες κ.τ.λ., όλα μπορούν πλέον να αναζητηθούν με ευκολία, να ψηφιοποιηθούν και να ενταχθούν με παιγνιώδη και ευφάνταστο τρόπο στο μάθημα. Έτσι, ο μαθητής ασκείται στην επιλογή, τον έλεγχο της πληροφορίας και την αποτελεσματική της χρήση, συμμετέχει ενεργητικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η μάθηση γίνεται βιωματική, πράγμα που αποτελεί ζητούμενο κατά τη διδασκαλία του συγκεκριμένου αντικειμένου.


[1] Πβ. το ιδρυτικό για το συζητούμενο θέμα άρθρο του Τ.Καγιαλή «Η λογοτεχνία στη Μέση Εκπαίδευση: Ο ρόλος της θεωρίας», Εντευκτήριο, τχ.26, 1994 και τον διάλογο που ακολούθησε με τις απαντητικές επιστολές των Ξ.Α.Κοκόλη, “Η λογοτεχνία στη Μέση Εκπαίδευση: «Υποζύγιον»;” και  Χρ. Μηλιώνη, καθώς και τις ανταπαντήσεις του Τ.Καγιαλή, Εντευκτήριο, τχ.27, 1994. Επίσης, βλ. ενδεικτικά, Ξ.Κοκόλη κ.ά, Η διδασκαλία της σύγχρονης ποίησης στη μέση εκπαίδευση, Αθήνα, Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη, 1978, Ξ.Α.Κοκόλη, «Η δήθεν κρίση των Νέων Ελληνικών» (επιστολή), Δεκαπενθήμερος Πολίτης, 73, 1986, Δ.Ν.Μαρωνίτη, «Η διδασκαλία της ποίησης», Μέτρια και Μικρά, Αθήνα, Κέδρος, 1987, Πανεπιστήμιο Πατρών, Πρακτικά έβδομου Συμποσίου Ποίησης, Η ποίηση στην Παιδεία, επιμ.Σ.Λ.Σκαρτσής, Αθήνα, Γνώση, 1988, Δ. Καρατζά «Η λογοτεχνία,το μέγα σκάνδαλο της εκπαίδευσης», Το Δέντρο, 48-49, 1989, Χ.Μηλιώνη, «Τα κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Δ.Ε. Το ιστορικό τους και η κριτική τους», Το Δέντρο, 48-49, 1989, Κ.Στεργιόπουλου, «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας», Το Δέντρο, 48-49, 1989, επίσης το αφιέρωμα «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στη δημόσια μέση εκπαίδευση», Το Δέντρο, τχ.56-57, 1990, Ε.Καψωμένου, «Λογοτεχνία και εκπαίδευση», Το Δέντρο, τχ.55, 1990, Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Σεμινάριο 14, Η ξένη λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα, 1991, Ν. Παρίση «Η λογοτεχνία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», στο Μελέτες-Αναγνώσεις: ποίηση-πεζογραφία, Αθήνα, Πατάκης, 1992, Α.Πολίτη, «Η διδασκαλία της φιλολογίας: ένα παράδοξο», Το Βήμα, 19.9.93.

 


 

<----- ΑρχικήΦιλολογική επιμέλεια: Σοφία Νικολαΐδου Επικοινωνία:-  terracomputerata AT gmail DOT com