Αρχική

Οδηγός για το διαδίκτυο Παιδαγωγικά  Γλώσσα Λογοτεχνία Κλασσική φιλολογία Ιστορία Υπερδεσμοί


 

 

citius-altius-fortius[1]

 

Σύντομη περιγραφή:

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ασχολούνται με το θέμα των Ολυμπιακών αγώνων. Οι δραστηριότητες που θα αναπτύξουν βασίζονται στην παρατήρηση, άντληση, ταξινόμηση και αξιολόγηση στοιχείων από πρωτογενείς πηγές. Στις ομάδες μαθητών/τριών δίνονται φύλλα εργασίας με πίνακες ταξινόμησης. Στους πίνακες καταγράφουν τα ευρήματα της δικτυακής τους έρευνας. Συνιστάται να προτιμηθεί η βάση δεδομένων του Περσέα. Στη σελίδα http://www.perseus.tufts.edu/Olympics/sports.html υπάρχει πλούσιο εικονογραφικό υλικό για τους αγώνες.

Θέμα της διδακτικής πρότασης: «Τα αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων της αρχαιότητας»

 

Διδακτικό αντικείμενο: Διαθεματική προσέγγιση γλώσσας, ιστορίας,  φυσικής (πλάγια βολή) και φυσικής αγωγής (τεχνική ρίψης ακοντίου).

 

Βαθμίδα: Γυμνάσιο - Λύκειο

 

Στοχοθεσία: επιδιώκεται οι μαθητές/τριες να κατακτήσουν τους ακόλουθους στόχους:

 

Α. Ειδικοί γνωστικοί στόχοι

·        Να παρατηρήσουν τις απεικονίσεις αθλημάτων σε σωζόμενα μνημεία της αρχαιότητας

·        Να εντοπίσουν στοιχεία για τους τρόπους διεξαγωγής των αθλημάτων στην αρχαία Ελλάδα.

·        Να αντλήσουν πληροφορίες για τη ζωή των αθλητών στην αρχαία Ελλάδα μέσα από τις σωζόμενες απεικονίσεις.

Β. Ευρύτεροι γνωστικοί στόχοι

·        Να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση πρωτογενών πηγών.

·        Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση εικόνας ως πηγής ιστορικών πληροφοριών.

·        Να εξοικειωθούν με τη διαχείριση πληροφοριών (παρατήρηση, αναζήτηση, ταξινόμηση, παραβολή, ανάλυση, σύνθεση).

·        Να αξιολογήσουν την αξία των αντλούμενων πληροφοριών από πρωτογενείς πηγές. Ειδικότερα, να διαπιστώσουν ότι πολλές πρωτογενείς πηγές παρέχουν αυθεντικές πληροφορίες για τον αθλητισμό της εποχής.

Προβλεπόμενος χρόνος: 2 διδακτικές ώρες.

 

 

 

Πορεία διδασκαλίας - Δραστηριότητες των μαθητών / τριών       

 

Α. Ο/Η εκπαιδευτικός μπορεί να κάνει μία μικρή εισαγωγή στην τάξη για τη σημασία που έχει η μελέτη των πρωτογενών πηγών.

Σήμερα θα αποπειραθούμε να συλλέξουμε στοιχεία αρχικά για να διατυπώσουμε υποθέσεις. Ύστερα από συγκρίσεις μπορούμε να φθάσουμε σε συμπεράσματα σχετικά με τα αγωνίσματα των Ολυμπιακών της αρχαιότητας. δραστηριότητες, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά την εποχή που χρονολογούνται τα ίδια τα κατάλοιπα.

 

 Β. Οι μαθητές/τριες χωρίζονται μπροστά σε κάθε υπολογιστή σε ομάδες των τριών ατόμων. Ακολουθώντας τις οδηγίες για τη χρήση της βάσης που τους δίνονται γραπτά, ασχολούνται με το ερώτημα: Ποιες υποθέσεις κάνουμε και σε ποια συμπεράσματα μπορούμε να φθάσουμε από τις αναπαραστάσεις αθλημάτων των Ολυμπιακών αγώνων της αρχαιότητας;»

 

ΒΗΜΑΤΑ

1.Καταγράφουν σε φύλλο εργασίας τα αθλήματα, τα οποία αναπαρίστανται στα δεδομένα της βάσης του Περσέα

2. Αξιολογούν τις ιστορικές πληροφορίες που αντλούνται από τις πρωτογενείς πηγές σχετικά με τα αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων της αρχαιότητας.

3. Παρουσιάζουν στην τάξη και συζητούν τις ιστορικές πληροφορίες που αντλούνται από τις πηγές, καθώς και τα συμπεράσματά τους.

 

Επέκταση των δραστηριοτήτων: Οι μαθητές/τριες θα ασχοληθούν στο σπίτι τους με την παραγωγή κειμένου, στο οποίο θα αναπτύξουν τις πληροφορίες που άντλησαν μέσα από τη δραστηριότητα στο εργαστήριο για τα αθλήματα των Ολυμπιακών της Αρχαίας Ελλάδας.

 Φύλλα εργασίας


 

Ανιχνεύοντας το παρελθόν

 

Τα κατάλοιπα του παρελθόντος  περιέχουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με τα αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων. Ας προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε αυτές τις πληροφορίες και να ανασυνθέσουμε κάποια στοιχεία του παρελθόντος ακολουθώντας τις ακόλουθες  δραστηριότητες.

 

1.       Να γράψετε στον ακόλουθο πίνακα για ποια αθλήματα αντλούμε στοιχεία από κάθε εικόνα. Συνάγονται κάποια συμπεράσματα για τα αθλήματα των Ολυμπιακών αγώνων των αρχαίων χρόνων ;

 

π.χ. Εικόνα πυγμάχων:

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

 

2ο φύλλο εργασίας

 

 

Χρήση του ευρήματος (αγγείο, επιγραφή)

Τι βλέπω στην εικόνα

(καταγραφή: ανθρώπων,  αντικειμένων, )

Η δραστηριότητα που βλέπω στην εικόνα φαίνεται να έχει σχέση με το άθλημα:

Το μήνυμα που παίρνω από την εικόνα είναι:

αγγείο

Άνδρες, άλογο, άρμα, 

ακόντιο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.     Γράψτε σε 2-3 παραγράφους τις πληροφορίες που αντλήσατε από τα κατάλοιπα του παρελθόντος για τα αθλήματα των αρχαίων Ελλήνων.

 

 

 

 


Επέκταση:  Λύκειο-Οι μαθητές με τον καθηγητή της φυσικής, έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν το είδος της κίνησης που εκτελεί ένα σώμα σε πλάγια βολή, να σχολιάσουν τις μεταβολές των διανυσμάτων και να ανακαλέσουν τις εξισώσεις για την πλάγια βολή σε βαρυτικό πεδίο. Έχουν στη διάθεσή τους  την προσομοίωση της ρίψης ακοντίου που έχει ετοιμάσει ο φυσικός τους σε υπολογιστή. θα επικεντρώσουν την προσοχή τους στο αγώνισμα είτε του ακοντισμού είτε της δισκοβολίας και θα μελετήσουν τις πλάγιες βολές, για να κατανοήσουν τους νόμους που διέπουν το συγκεκριμένο άθλημα. Ποιες είναι οι δυνάμεις που ενεργούν στο ακόντιο κατά τη στιγμή της ρίψης;

   Στο σημείο αυτό κρίνεται πολύτιμη η συμβολή του καθηγητή της φυσικής αγωγής. Υποδεικνύει τρόπους, με τους οποίους μπορεί να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα στους αγώνες:

-Οι ακοντιστές διακρίνονται για την αρμονική μάζα, το ύψος, τη δύναμη, την εκρηκτικότητα, το ρυθμό, τη συναρμοστική τους ικανότητα, την ευλυγισία και την ταχύτητα.

-Έχουν ισχυρή κοιλιακή χώρα, γερά πόδια, ευκαμψία της ωμικής ζώνης, φαρδύ θώρακα με μεγάλο άνοιγμα χεριών και κορμού.

-Η ρίψη του ακοντίου περιλαμβάνει τη φόρα (οριζόντια ταχύτητα), τη γωνία απελευθέρωσης του οργάνου, τη ρίψη του και την αντιμετάθεση (αλλαγή ποδιών). Οι τελευταίοι διασκελισμοί και η τεχνική του αθλητή θα καθορίσουν και την επίδοση του.

-Η απόσταση ρίψης είναι συνάρτηση της ταχύτητας του ακοντίου τη στιγμή της βολής, του ύψους της βολής, της γωνίας απελευθέρωσης, της αντίστασης του ανέμου και της αεροδυναμικής του ακοντίου.

 

 


 

[1] Η συγκεκριμένη δραστηριότητα παρουσιάστηκε σε εργαστήριο της Ελληνογαλλικής σχολής κατά την επίσκεψη του Γάλλου υπουργού Παιδείας Ζακ Λαγκ (Μάιος 2001)
 

 


 

<----- Αρχική

  terracomputerata AT gmail DOT com