‹header›
‹date/time›
Click to edit Master text styles
Second level
Third level
Fourth level
Fifth level
‹footer›
‹#›
Επιζητείται η χρυσή τομή εκείνη έτσι ώστε το λογισμικό σε συνεργασία με το καθηγητή να δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να ανακαλύπτει τη γνώση και να την κάνει κτήμα του, κι αυτό είναι ακριβώς που πραγματοποιείται με το Αβάκιο.
Ως προς τις παιδαγωγικές παραμέτρους,  οι σύγχρονες γνωστικές θεωρίες υπογραμμίζουν πως η μάθηση είναι μία ενεργητική, εποικοδομητική, συνθετική, και αυτοελεγχόμενη διαδικασία όπου ο μαθητής παίζει σημαντικό ρόλο (Shuell, 1992).
Ο 20ος αιώνας σίγουρα ανήκει στον Χίτλερ (Ροζενμπάουμ, 2001) αφού στον αιώνα των άκρων κανείς άλλος δεν απασχόλησε τόσο την ανθρωπότητα και δεν κυριάρχησε στη συνείδησή της, όσο το πρόσωπο, που τα δώδεκα χρόνια διακυβέρνησης του υπήρξαν μια αποκαλυψιακή έκρηξη κυνικής διεστραμμένης βίας και αφάνταστης απανθρωπιάς. Όταν διδάσκουμε αυτήν την ενότητα, αυτό που επιθυμούμε να συζητήσουμε με τους μαθητές μας είναι, τι ιδιαίτερο συνέβη και μία πολιτισμένη κοινωνία ηλεκτρίστηκε από αυτόν και βυθίστηκε σε άβυσσο απίστευτης βαρβαρότητας. Οι στόχοι που θέτει το αναλυτικό πρόγραμμα «να ενημερωθούν για τις συνέπειες του πολέμου και να μελετήσουν τις διεθνείς σχέσεις των κρατών… να εκτιμήσουν τη συμβολή της Ελλάδας στον πόλεμο» δεν είναι εύκολο να προσεγγισθούν μέσα από το κείμενο. Οι πολυδιάστατες και σύνθετες αιτιακές σχέσεις, που αναπτύχθηκαν τη συγκεκριμένη περίοδο, δεν γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Κατά την παραδοσιακή διδασκαλία η αναζήτηση πληροφορίας περιορίζεται στο κείμενο του σχολικού βιβλίου με αποσπασματική χρήση των πηγών γεγονός  που οδηγεί σε αδυναμία πρόσληψης σύνθετης γνώσης.
Ο μαθητής δραστηριοποιείται με αφορμή τις εργασίες που υποδεικνύει ο καθηγητής και εισέρχεται στη διαδικασία αναζήτησης , εξερεύνησης και επεξεργασίας των πηγών. Έτσι, συνθέτει το δικό του περιβάλλον ανασύροντας την κατάλληλη πληροφορία στο χώρο εργασίας του κατά τη κρίση του και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που υποβάλλει η δραστηριότητα. Αξιοποιώντας επικουρικά τις πηγές, οδηγούμε τους μαθητές σε μια απλή διαπίστωση: πίσω από τις στατιστικές βρίσκονται απλοί καθημερινοί άνθρωποι που είδαν τις ζωές τους να καταστρέφονται.
Μία άλλη δραστηριότητα είναι να εντοπίσουν ομοιότητες στις απώλειες: α) αμάχων και β) στρατιωτών στις χώρες ανατολικά της Γερμανίας, στις χώρες της Άπω ανατολής και στις χώρες της Σκανδιναβίας και για ποιο λόγο χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία, η Γιουγκοσλαβία και η Γερμανία είχαν πολύ υψηλές απώλειες. Σε μία τελευταία δραστηριότητα ζητείται από τους μαθητές να διατυπώσουν υποθέσεις, με στόχο να εξηγηθούν διαφορετικές πλευρές του πολέμου. Οι εικασίες τους καταγράφονται (γιατί η Σοβιετική ένωση είχε περισσότερες απώλειες από τη Γερμανία; γιατί οι ΗΠΑ είχαν τις μεγαλύτερες στρατιωτικές δαπάνες; πώς θα μπορούσαν να έχουν αποφευχθεί οι υψηλές απώλειες άμαχου πληθυσμού;) Κάθε ομάδα θα πρέπει να δικαιολογήσει με επιχειρήματα την υπόθεση που διατυπώνει. Στη τελική σύνθεση καλούνται να ετοιμάσουν μία παρουσίαση για το θέμα των επιπτώσεων του πολέμου στους πληθυσμούς της Ευρώπης,  αξιοποιώντας τα διαγράμματα που θα έχουν κατασκευάσει με βάση τους στατιστικούς πίνακες.
Προβολέας Χαρτών: Η αντίστοιχη ψηφίδα για την οπτική αναπαράσταση του χάρτη. Να σημειωθεί το εργαλείο «Εισαγωγή αντικειμένου» το οποίο χρησιμοποιείται για την εισαγωγή στο χάρτη νέων αντικειμένων (σημείων-χωρών). Δημιουργήθηκε νέο επίπεδο στο χάρτη το οποίο φιλοξενεί τα νεοδημιουργούμενα αντικείμενα-χώρες (με όνομα 'Τα αντικείμενά μου').
Τα σχόλια των καθηγητών που έλαβαν μέρος στις πειραματικές διδασκαλίες ήταν ιδιαίτερα επαινετικά καθώς μίλησαν για εμπλοκή των μαθητών τους στην κατασκευή της γνώσης. Οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να αναζητήσουν και να επιλέξουν πληροφορίες από τις πηγές προσεγγίζοντας την πραγματική φύση της ιστορικής γνώσης.