Ακολουθία χρόνων
Consecutio temporum

Προσπαθήστε να βρείτε τι δηλώνουν οι δευτερεύουσες προτάσεις